Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Nová lávka pro pěší i pro cyklisty přes přehradu Hracholusky

article

Železniční most přes přehradu Hracholusky je jednou z možností, jak se dostat z jednoho břehu na druhý

Vodní toky bývají pro cyklisty sice příjemným koridorem, ale také překážkou. Mosty a lávky i ty jen uzoučké, mnohý cyklista uvítá. O to více se mnozí budou těšit na novou lávku pro pěší a cyklisty přes přehradní nádrž Hracholusky. Dosud totiž existují jen dvě místa, kde může cyklista přejet z jednoho na druhý břeh. To se ale během pár let změní...

Autor: Jiří BÍZEK (text&foto), Patrik DOLÁK pro TOP CON SERVIS s.r.o. (vizualizace) Aktualizace: 24.06.2016

Přehrada Hracholusky na řece Mži je významnou vodní stavbou v Plzeňském kraji a je technickým unikátem. Jejím posláním je na především akumulace vody pro průmyslové a zemědělské podniky. Hráz ochraňuje před následky ničivých povodní a ekologických havárií a důležitou funkcí je i výroba elektrické energie. Velký význam má toto vodní dílo pro rekreační účely, včetně rybaření a vodní sporty. Lodní doprava je tu provozována v letních měsících v úseku Hracholusky - Butov.


První návrh na stavbu přehrady Hracholusky pochází již z roku 1949. Od roku 1953 zde probíhaly první přípravné a sondovací práce. Samotnou stavbu podnik Vodní stavby započal v září 1959 přípravou staveniště. Budování hráze sypáním a hutněním začalo v roce 1961. Definitivně hotovo bylo až v červnu 1964. Napuštěním jezera byly zaplaveny obce Dolany, Tuchoděly, Butov a několik mlýnů. Napuštěním přehradního jezera však nastal pro chataře i turisty problém, jak se dostat na druhý břeh. Navštívit souseda na protilehlém břehu se bez loďky stalo téměř nemožné. Jediná přemostění 22 kilometrů dlouhého jezera jsou silniční most u Čerňovic a železniční most bezdružické lokálky. Ten však pro tento účel není konstruován a vstup na něj je jako na železniční stavbu vlastně zakázán.


testPrvní projekt převedení lokální dráhy do Bezdružic přes hluboké údolí Mže předpokládal stavbu mostu o třech polích parabolické vzpěrné konstrukce. Pilíře byly navrženy z ocelové příhradové konstrukce vystavěné na poměrně vysokých zděných patkách. Vysoké udržovací náklady ocelových pilířů a nedůvěra v ně nakonec způsobily odklon od tohoto konstrukčního řešení. Nový projekt mostu, z podzimu 1897, byl již přijat a realizován. Tři hlavní pole mostu s parabolickou příhradovou konstrukcí jsou uloženy na pilířích z lomového kamene. Na pňovanské i bezdružické straně je most ukončen pilířem s klenutým kamenným obloukem. Celková délka mostu je 210 metrů. Generálním dodavatelem příhradové konstrukce byla Pražská akciová strojírna (Rustonka), která vyrobila dvě mostní pole a na místě je smontovala za pomoci speciálního lešení. Třetí pole - první od Pňovan, vyrobila mostárna Škodových závodů v Plzni Doudlevcích.


testMost slouží svému účelu již od roku 1901 a v současnosti je nutná jeho obnova. Nejprve byla zvažována oprava stávající konstrukce. Výměnou jen některých prvků mostní konstrukce by došlo k prodloužení jeho životnosti pouze na několik let, než by dožily i původní zachované prvky. Taková oprava by se však táhla několik let a provoz na trati do Bezdružic by to v podstatě ochromilo. Proto bylo rozumně rozhodnuto, že bude celá mostní konstrukce nahrazena novou. V souladu s krajskou koncepcí cyklodopravy a s ohledem na rekreační funkci přehrady a jejího okolí je v projektové přípravě mostu tentokrát počítáno i s lávkou pro pěší a cyklisty. Tím dojde k propojení mezinárodní CT 37 na pravém břehu s regionální CT 2214, vedoucí nad levým břehem přehrady. Investorem stavby bude státní podnik Správa železniční dopravní cesty a náklady spojené s lávkou včetně příjezdových cest zafinancuje Plzeňský kraj. Stavba by měla být realizována nejpozději v roce 2018. Věřme, že se vše podaří a přehrada nebude pro cyklisty překážkou.

 

Přečtěte si také

Masarykův most na Jateční patří teď cyklistům a pěším - nejen most, ale i navazující chodníky teď slouží cyklistům 

Nová lávka přes Mži umožní bezpečnější cestu do ZOO - kdy a kde bude postavena lávka přes Mži u ZOO

Lávku na Božkovský ostrov otevřeli cyklisté - Božkovský ostrov je teď protkán stezkami pro pěší i cyklisty, řeku překlenuje nová lávka 

 

Fotogalerie