Na úvodní stránku
mail

plzenskonakole.cz

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

Výstava o dopravě v Plzni - i o té cyklistické

article

Výstava pro malé i velké. Ti menší na ni dívají z jiné perspektivy. Tohoto mrňouse očividně zaujala

Doprava ve městě patří ke klíčovým tematům. Mluví se o ní hlavně, když začne kolabovat. Jak by měla vypadat doprava v moderním městě? Jakou roli přitom hraje cyklodoprava? Odpovědi na tyto otázky spolu se srovnáním dopravy v Plzni s tou v jiných městech ČR i zahraniční nabízí výstva v mázhausu radnice. Cyklistické dopravě ve městě je věnováno šest ze třiceti panelů...

Autor: cykloRADKA (text&foto), Vlastimil LEŠKA (foto), JiříŠPLÍCHAL (foto) Aktualizace: 03.04.2013
Vstoupit do diskuse (2)
testPo úspěšné výstavě v mázhausu radnice věnované historii veřejné dopravy v Plzni se Společnost pro veřejnou dopravu rozhodla připravit tematické pokračování věnované současné dopravě ve městě. Ukazuje, v čem jsme v Plzni dál než jinde a kde naopak zaostáváme. Třicítka panelů, které jsou umístěny v mázhausu plzeňské radnice a jejichž grafickou podobu navrhl Martin Leška, je tematicky rozdělena do několika oblastí: MHD, železniční doprava, cyklistická doprava, doprava v klidu (parkování), doprava pěší a cyklistická a také ta automobilová. Několik panelů se pak věnuje dopravním tématům průřezově - např. elektromobilitě, intermodalitě, modal splitu a podobně. „Příjemným zjištěním pro nás bylo, že Plzeň v oblasti městské veřejné dopravy, mezi vyspělou Evropu opravdu patří. Lidé v Plzni nadprůměrné využívají městské dopravy, která je navíc v centrální části města převážně čistá elektrická," říká předseda Společnosti pro veřejnou dopravu Miroslav Klas. A dodává, že i v této oblasti jsou samozřejmě problémy především se soužitím s automobilovou dopravou: „Počet osobních aut na tisíc obyvatel je u nás dokonce čtvrtinu vyšší než v Berlíně, a to samozřejmě přináší zdržování spojů MHD v ulicích a na křižovatkách. Asi největším problémem v současnosti je situace na Americké třídě. Ta po rekonstrukci bohužel nebyla uzavřena pro tranzitní provoz aut a kvůli tomu zde dochází k značným zpožděním trolejbusových spojů." Podle Miroslava Klase výstava v mázhausu poukazuje také na rozdílný způsob řešení dopravních problémů v jiných městech: „Změna dopravního myšlení není ve vyspělé Evropě frází, ale realitou. Je mnohem levnější a přínosnější naučit obyvatele města opět používat pěší a cyklistickou dopravu, než jim stavět širší silnice nebo obří parkoviště," dodává jeden ze spoluautorů výstavy.

 

testSpolečnost pro veřejnou dopravu přizvala ke spolupráci tentokrát občanské sdružení Plzeňsko na kole, které se podílelo na části výstavy věnované cyklodopravě. „Od doby, co pracuji na mezinárodním projektu Central MeetBike, jehož cílem je pomoci systémové podpoře cyklistické dopravy, navštívila jsem s kolem mnoho měst v ČR i v zahraničí. Mnohem víc teď srovnávám a vidím, co máme v Plzni pro cyklisty dobré a co nám naopak schází, nebo by mohlo být uděláno líp," říká místopředsedkyně občanského sdružení Plzeňsko na kole a členka týmu národního cyklokoordinátora Radka Žáková. 

 

Pro rozvoj sítě cyklostezek v Plzni má klíčový význam Generel cyklistické dopravy schválený Radou města v roce 2001 (aktualizován 2005 a 2009). Tento  dokument totiž určuje, kudy po Plzni vedou hlavní cyklistické tepny a jak se má v případě rekonstrukce či výstavby komunikací v tomto území postupovat. Přestože výstavba cyklostezek v souladu s Generelem cyklistické dopravy stále probíhá, Plzeň nemá jasně deklarovanou koncepci cyklistické dopravy, která by zahrnovala propojení s jinými druhy dopravy a motivaci obyvatel města změnit své dopravní chování. „To, v čem Plzeň zaostává hlavně za městy v cyklisticky vyspělých státech, je infrastruktura pro parkování kol a přístup k intermodalitě s kolem, tedy podmínky pro používání kola třeba v kombinaci s vlakem nebo MHD," dodává Radka Žáková. test

 

Moderní řešení tzv. udržitelné dopravy ovšem vyžaduje řešit dopravu jako celek a tu cyklistickou jako platnou součást tohoto celku. „Největším problémem ale je, že Plzeň nemá dopravní vizi města, tedy konkrétní cíl v podobě podílu jednotlivých druhů dopravy, kterého by měla do určeného roku dosáhnout. Tento cíl je určující pro zpracování významných městských dokumentů, jako jsou územní plán, plán rozvoje ale i strategie města ale nebo cyklodopravy," vypočítává Radka Žáková. „Třeba Vídeň chce dosáhnout 10% podílu cyklistické dopravy z té celkové, tedy modal splitu cyklistů, do roku 2015. Dánská Kodaň chce mít v roce 2025 dokonce 50% cest po městě na kole. Pardubice se snaží o vyvážený mix automobilové, městské, cyklistické a pěší, tedy 25% od každé. Plzeň ale takový cíl nemá," uvádí Radka Žáková na základě zkušeností ze zahraničí. test

 

Panely o cyklodopravě zahrnují 6 klíčových temat. Na fotografiích z Plzně i ze zahraničí srovnávají Plzeň s jinými městy a hledjí inspiraci ke zlepšení. Následující cyklistická temata pak doplňuje i 3D exponát - tulipánový cyklostojan. Jedna z pilotních realizací, které Plzeňsko na kole v našem městě pomáhalo realizovat:

 

  1. Cyklistická doprava
  2. Na kole do práce a do školy či na nákup
  3. Elektrokola
  4. Bikesharing
  5. Parkování kol
  6. Intermodalita s kolem

 

Otevírací doba výstavy a doprovodný program

Výstavu Plzeň jede s Evropou je možné navštívit v mázhausu plzeňské radnice až do 19. dubna 2013 a to denně od 8 do 18 hodin. Součástí výstavy jsou i doprovodné akce:

test

  • Den otevřených dveří na dispečinku PMDP aneb jak se v Plzni dirigují tramvaje a trolejbusy, v sobotu 6. dubna mezi 10-15 h v budově ředitelství PMDP mezi 10-15 h
  • Cykloprohlídka nejen po nových stezkách pro cyklisty v neděli 7. dubna,
  • Diskuse  o dopravě v Plzni v Měšťanské besedě ve středu 10. dubna od 18h
  • Pochod za mašinkou do Bezdružic v sobotu 13. dubna.

Pozvánky na doprovodné akce najdete v příloze tohoto článku.

 

O autorech výstavy

Pokud vás téma oslovilo a zajímalo by vás i něco víc, přečtěte si o aktivitách obou neziskových organizací, které výstavu připravovaly. Poděkování za pomoc při přípravě výstavy ale patří také městu Plzeň za poskytnutí výstavního prostoru, Nadaci 700 let města Plzně, která poskytla grant na technické zajištění výstavy, společnostem PMDP, a.s., ČD,a.s., POVED, s.r.o., Plzeňská dráha, o.s., Bezdružická lokálka, o.s., projekční kanceláři Ing. Jiří Kalčík a všem externím fotografům.

 

Občanské sdružení Plzeňsko na kole se zformovalo kolem zakladatelky regionálního cyklistického portálu testplzenskonakole.cz Radka Žákové v roku 2008 nedlouho poté, co portál zahájil svoji činnost. Cílem sdružení je zlepšovat podmínky pro dopravní i rekreační cyklistiku v Plzni a plzeňském regionu. Plzeňsko na kole se zaměřuje zejména na vytváření kvalitního parkování kol. První pilotní projekt příkladného parkování na kola realizovalo z grantu MO Plzeň 2 - Slovany u OG Dvořák v roce 2009. Na dalších projektech správného parkování pro kola spolupracovalo jako odborný poradce s mě stem i dalšími subjekty v Plzeňském kraji. Mezi úspěšné realizace, na kterých se podílelo, tak patří tulipánové stojany ve Škoda sport parku pod plzeňskou vodárnou a před službami občanské vybavenosti na Slovanech, nebo třeba parkování na kola u Registru vozidel na Koterovské třídě. Z iniciativy sdružení také vznikly kvalitní cyklostojany v Praze před Ministerstvem dopravy.

 

Společnost pro veřejnou dopravu, občanské sdružení - Důvodem vzniku sdružení v roce 2001 byla akutní hrozba testzániku trolejbusového provozu v Mariánských Lázních. V rámci kampaně za jejich zachování, byly použity všechny nástroje občanské angažovanosti, včetně mediálních kampaní, setkání s dopravcem, zástupci města a ostatními občany. Později se činnost sdružení přemístila na Plzeňsko, kde pro prosazení našich záměrů spolupracujeme s dalšími organizacemi. Zásadním způsobem jsme se například podíleli na akcích typu Víkend s trolejbusy v Plzni, výstava k výročí 70 let trolejbusů ve městě, Mikulášská tramvaj a další. Podařilo se nám prosadit přepravu jízdních kol ve vozech PMDP, a.s, a podpořit zavedení celodenní jízdenky. Zhotovujeme dopravní průzkumy a odborné studie pro město Plzeň, České dráhy, Plzeňský kraj nebo Ministerstvo dopravy. Máme zastoupení také v odborných dopravních komisích Rady města. Fyzicky i odborně pomáháme zvelebit trať Pňovany - Bezdružice a snažíme se o její modernizaci. Znalosti z historie i současnosti oboru, které mnohdy získáváme ze studijních cest po Evropě, publikujeme jak na vlastních stránkách, tak i v ostatních médiích. Členy sdružení jsou jak odborníci v oboru, tak i občané, pro něž je veřejná doprava celoživotním zájmem.

 

 

Odkazy

www.spvd.cz  - internetové stránky Společnosti pro veřejnou dopravu

 

Přílohy

Pozvánka na výstavu (171.52 kB)
Pozvánka na cykloprohlídku Nejen po nových stezkách pro cyklisty v Plzni (416.43 kB)
Pozvánka na Pochod za mašinkou do Bezdružic (146.32 kB)

Diskuse (2)

Vstoupit do diskuse

Fotogalerie