Na úvodní stránku
mail

Mapy

Zde najdete recenze na mapy zahrnující území našeho kraje

ČESKÝ LES jih, Turistická mapa, 1:50 000

article

Tato mapa je součástí souboru v ČR často používaných turistických map, který zahrnují i značené cykotrasy. Mapové dílo je vytvořeno z vojenských a topografických map VKÚ pro Klub českých turistů. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Waidhausu až po Horšovský Týn a Domažlice a od severu na jih území od Waidhausu až po Čerchov (ve výřezu v rohu mapy). Na zadní straně pak najdete bohatý rejstřík zajímavých míst s barevnými fotografiemi azákladní informace o turistickém značení. Celkový rozměr mapového archu je 100 x 66cm, arch je  poskládán „do harmoniky" a pak dvakrát přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 12,5 x 19cm v průsvitném plastovém obalu.

A co na této mapě oceňuji já? Jetto prioritně turistická mapa s vyznačením množství podrobností, které ostatní mapy nemívají: poduktovody, zástavbu obytných ploch atp. Cyklistické mapy nejsou příliš zřetelné, neboť jsou vyznačeny piktogramem kola a kolečky kolem tras, kterými vedou. Vše spolu s číslem trasy v nezvyklé modré barvě, což možná některého cyklistu překvapí. Mapa má zakresleny veškeré turistické značení po pěší, takže může dobře posloužit těm cyklistům, kteří rádi zkoušejí nové neznámé cesty mimo kommunikace. Díky dvojímu typu vrstevnic se na trase dá dobře odečítat výškový profil. Jako jedna z mála, má tato mapa uvedena jména některých německých cyklotras či pěších stezek. Pro cyklistu tato mapa svým podrobným zákresem terénu může dobře plnit funkci referenční mapy, pokud pojede v terénu. Jet s ní v mapníku by ale asi nebylo příliš praktické.

 

Vydalo: v roce 2004 TRASA spol. s r.o. pro KČT, jako součást tradiční řady turistických map

 

K dispozici: v infocentrech, prodejnách map i v některých cykloprodejnách

 

Pro recenzi zapůjčilo GPS a Mapové centrum

Cena: 95 Kč (doporučená maloobchodní)Autor: cykloRADKA Aktualizace: 29.08.2009
.