Na úvodní stránku
mail
Mapy & BrožuryPrůvodce tištěné

Mapy a brožury

Zde najdete informace o tom, jaké mapy, brožury či průvodci o Plzeňsku jsou pro cyklisty k dispozici. Dočtete se zde, jaké území mapa zahrnuje, v čem je dobrá a v čem jsou její slabá místa. Snáze si tak vyberete tu správnou mapu. 

Průvodce po dálkové trase Praha-Plzeň-Regensburg-Mnichov (německy)

news

Tento průvodce vyšel v Německu a je to zatím jediný průvodce po celé trase z Mnichova do Prahy přes Regensburg (Řezno) a Plzeň. Je tištěn na silném lesklém papíře, který vypadá voděodolně. Více než dva metry dlouhý pás papíru je seskládán do harmoniky, aby ho bylo možné v mapníku dobře otáčet a neničil se. Mapová dvojstrana (čtverec cca 20 x 20cm)  střídá stranu textů s obrázky, představující informační část průvodce. Líc pásu představuje českou část trasy rub pak německou. Všechny texty jsou v němčině.

 

A co na této mapě oceňuji já? Z mého pohledu je to praktický cykloprůvodce, který může dobře využít i český cykloturista. Škoda, že měřítko map (1: 50 000) není uvedeno na titulce a člověk ho musí hledat uvnitř. V mapě mi chybí vrstevnice, ze kterých lze přečíst profil a převýšení. Nahrazují je jen zdvojené šipky v místech prudšího stoupání/klesání. Vyznačení stoupání a klesání šipkami mezi Dicherlingem a Rodingem přitom na trase chybí. Drobné nepřesnosti ve vyznačení linie trasy  např. na kopci mezi Weltenburgem a Kelheimem či při stoupání do Rodingu by snad šlo přehlédnout, jako podstatný nedostatek ale vidím chybějící popis cílové destinace a její vzdálenosti na kraji map v místech, kde je mapa oříznutá. Popisky by přitom stačilo dodělat jen u „přeříznutých” cyklotras. Je-li cíl, uváděný na směrovém značení v terénu a je-li  jen např. kilometr mimo mapu, nelze tušit, kam trasa vede, pokud člověk nemá k dospozici jinou mapu. Český cyklista bude asi zmaten barevností čar v české části map vyznačujících turistické a cyklistické trasy, ale jde jen o zvyk. 

 

Vydalo: v březnu 2011 německé nakladatelství PUBLICPRESS

 

K dispozici: v ČR v GPS a mapovém centru v Plzni i  přes e-shop

 

Cena: 299 Kč

 

Aktualizace: 10.08.2011

KONSTANTINOLÁZEŇSKO na kole, 22 tras pro silniční a horskou cyklistiku (brožura s mapou 1:100 000)

news

Brožura na 144 stránkách popisuje 22 tras pro cyklovýlety v délce od 12 do 75km, které si lze najít i v přiložené mapě 1:100 000 formátu 30 x 33cm od firmy SHOCART, která zahrnuje území od Stříbra po Mariánské Lázně. Popis každé trasy zahrnuje kromě textu též fotografie, výškový profil trasy (s vyznačením zpevněného a nezpevněného povrchu) a malou černobílou mapku s barevným vyznačením vedení trasy. V úvodu popisu každé trasy najdete též její délku (v kilometrech i hodinách), místa, kde se lze zastavit na jídlo, a vyhlídkové body. Vše je zpracováno dvojjazyčně – česky a německy. Na konci publikace najdete seznam vodních ploch vhodných ke koupání a popis míst k zastavení, který zahrnuje obce, osady, hrady atp.

A co na tomto materiálu oceňuji já?
Je to dobře zpracovaný materiál, který lze využít zejména pokud chcete na Konstantinolázeňsku strávit delší dobu na kole. Dává hodně možností k cyklokvýletům jak krátkým, tak těm delším. Díky slovnímu popisu byste neměli zabloudit, díky ikonkám v záhlaví každé trasy, si rychle můžete vybrat tu, která vám bude vyhovovat. Vždy byste si měli vybranou trasu prostudovat a zjistit, zda slovní popis odpovídá zákresu v malé mapce. Nesoulad tohoto typu jsem zaregistrovala u trasy č. 6, u dalších tras chybělo vyznačení odboček z trasy k zajímavým místům uváděným ve slovním popisu. Celkový dojem z publikace kazí snad jen přemíra obrázků z pozdního podzimu či sklonku zimy se stromy bez listí - fotografie proto vypadají smutně. Jejich vypovídací schopnost je ovšem dobrá. Za prodejní cenu je to velice dobrý materiál, který uspokojí každého cyklistu od těch, co jezdí jen krátké výlety, až po milovníky náročnějších terénů.

Vydalo: sdružení Český Západ za podpory EU, náklad 2 000ks

K dispozici:
v infocentru v Konstantinových Lázních a v Černošíně a na obecních úřadech mikroregionu Konstantinolázeňsko, v Plzni k dostání v GPS a Mapovém centru

 

Cena: 40 Kč

Aktualizace: 20.11.2007