Na úvodní stránku
mail

Mapy

Zde najdete recenze na mapy zahrnující území našeho kraje

BRDY PŘÍBRAMSKO, velká cykloturistická mapa č. 133, 1:60 000

news

Tato mapa je součástí souboru v ČR často používaných cykloturistických map, který vychází od roku 2006. Mapové dílo je vytvořeno nakladatelstvím SHOCART. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Rokycan a Spáleného Poříčí až po Dobříš a Orlík a od severu na jih území od Hořovic až k Mladému Smolivci. Na zadní straně pak najdete 17 doporučených tras v délce od 35 do 66km, rejstřík zajímavých míst, seznam a adresy zařízení certifikovaných Cyklisté vítáni a jiné užitečné informace pro cyklisty. Celkový rozměr mapového archu je 95 x 66cm, arch je přeložen na polovinu a dále poskládán „do harmoniky“ a opět přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 11 x 16,5cm v průhledném plastovém obalu.

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: zpevněný (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Na rozdíl od jiných map jsou fialovou vyznačeny jak trasy značené v terénu (tedy označené číslem), tak růžovou  čarou cesty, které lze na kole  projet. To může být výhodou pro ty, co se rádi pouštějí na kole mimo značené trasy, neboť z mapy vyčtou, kde a po jakém povrchu mohou projet. Velkým plus této mapy je tako, že jsou v ní uvedeny názvy brdských lesních cest, které již byly v terénu CHKO Brdy označeny tabulkami. V mapě je oproti předchozím vydáním vyznačeno v území bývalého VÚ Brdy hodně zajímavýcch míst vč. zaniklých obcí a armádních staveb. Mapa je dost velká, ale díky důmyslnému systému skládání „do harmoniky“ s následným přehnutím se při opakovaném skládání a rozkládání příliš nepoškodí.  Ve složeném stavu se sice dobře vejde do kapsy na zádech, ale cykloturista, který používá mapník, ji bez poškozujícího protipřehýbání do mapníku nevloží.

Vydalo: v červnu 2016 nakladatelství SHOCART

K dispozici: v infocentrech, prodejnách map i v některých cykloprodejnách

Pro recenzi zapůjčilo GPS a Mapové centrum

Cena: 109 Kč (doporučená vydavatelem)

Cyklisté vítáni
Aktualizace: 09.08.2016

CHKO BRDY, turistická mapa č. 52, 1:25 000

news

Tato mapa je součástí nového souboru podrobných turistických map, který vydává Geodézie On line, spol. s.r.o., v měřítku 1:25 000. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Mirošova až po Příbram a od severu na jih území od Hořovic po Čížkov. Mapový list zahrnuje dva výseky mapového díla: z líce je severní část Brdy, na rubu pak jižní. Celkový rozměr mapového archu je 99 x 69 cm, arch je poskládán „do harmoniky" a poté ještě 2x přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 18 x 21cm v průhledném plastovém obalu.

A co na této mapě oceňuji já?
Je to první mapa, ve které se objevily názvy některých brdských cest. Podrobně jsou v ní zakresleny také názvy jednotlivýžch částí lesa. Najdete  v ní také všechny brdské rybníčky, významné stromy i památníky a některé zbytky armýdních staveb. Mapa ale také zahrnuje návrh vedení cyklotras v nové CHKO Brdy i řádně vznačuje území, která zůstávají veřejnosti nepřístupná. Vrstevnice jsou po 10 metrech, což umožňuje dobře číst profil trati. Mapa je dost velká a tak se dá očekávat, že cykloturista, který používá mapník ji poškozujícím protipřehýbáním brzy zničí.

 

Vydala: v červnu 2016 Geodézie On Line

K dispozici: v GPS a Mapovém centru v Plzni i dalších prodejnách map

Pro recenzi zapůjčilo GPS a Mapové centrum

Cena: 89 Kč

Aktualizace: 09.08.2016

KLATOVSKO, cykloturistická mapa 1:60 000 (2. vydání)

news

Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, úpravy a sazbu mapy provedl Mgr. Kamil Pikhart. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Chudenic a Miletic po Kroměždice a Mlázovy a od severu na jih území od Švihova až k Velharticím. Na zadní straně pak najdete základní informace o Klatovech vč. kontaktů na infocentra, cykloservisy, cykloprůvodce a na internetové stránky pro cyklisty zahrnující tuto oblast. Je zde i Cyklistické desatero a Kodex terénního cyklisty a základní informace o mezinárodní cyklostrase CT38 Plzeň-Klatovy-Železná Ruda-Deggendorf-Mnichov a tříjazyčnou legendu k mapě. Mapa má formát A2 a měřítko 1:60 000, skládaná je „do harmoniky".

 

A co na této mapě oceňuji já? Mapa je svým formátem a skládáním velice praktická do kapsy i do mapníku na řidítka. Kromě vrstevnic obsahuje i stínování, které v oblasti šumavského podhůží ocení mnohý cyklista. Díky němu jsou ale některé názvy obcí špatně čitelné. Oproti 1. vydání mapy je záběr území asi poloviční, o to více mi schází informace na okraji mapy o vzdálenostech končících cyklotras k nejbližšímu cíli mimo mapu, resp. obci. Tato informace je pouze u silnic I. a II. třídy, po kterých ale nejspíš žádný cyklista nepojede. Pochvalu si tato mapa jistě získá od in-line bruslařů, kteří najdou úseky stezek sjízdné na kolečkových bruslích vyznačené zvláštní značkou s bruslí. Cyklisté tak budou vědět, kde mohou bruslaře očekávat. Krokem zpět je jistě to, že z rubové strany zmizel plán města v vyznačenými cyklotrasami a cyklostezkami. Právě ten totiž dával této mapě "přidanou hodnotu", která lákala cyklistu k jejímu pořízení, neboť mapa regionu v této podobě je k dispozici minimálně ve dvou podobných provedeních. Z typu fialových čar lze vyčíst i povrch: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Z mapy ovšem vyčtete i způsob značení v terénu (pásové či silniční). Oproti 1. vydání zmizel výčet zařízení Cyklisté vítáni, který by asi cyklisté hlavně z řad návštěvníků regionu uvítali spíše než Cyklistické desatero či Kodex terénního cyklisty. Na rubu mapy by byla také vhodnější informace o zajímavých místech. Mapa obsahuje informace o nových úsecích v mapě CT38. Dá se tedy očekávat, že tuto mapu budou využívat i cyklisté z Německa, přesto je informace o trase jen v českém jazyce. Legenda k mapě je ale tříjazyčná.

 

Vydal: Kamil PIKHART v srpnu 2012 pro město Klatovy za fin. podpory EU

 

K dispozici: v Informačním centru Klatov a v některých dalších infocentrech

 

Cena: ZDARMA

Aktualizace: 20.01.2013

PLZEŇ, plán města (měřítko neuvedeno)

news

Tato mapa je součástí souboru propagačních materiálů města Plzně vydávaných v jednotném vizuálním stylu. Mapa volně navazuje na předchozí známé „trhačkové mapy“ formátu A3 a nahrazuje již rozebrané první vydání, které má již rozměr 48 cm x 62 cm skládaný na tři díly do sebe a pak teprve jako „harmonika“. Zahrnuje širší území vč. okrajových částí městaPlzně, jako jsou Lhota, Křimice, Malesice, Bílá Hora, Červený Hrádek, Letkov či Černice. Mapové dílo je od nakladatelství Euroverlag a zahrnuje i síť komunikací pro cyklisty vedenou fialovými čarami. Z rubové strany je  schéma městské hromadné dopravy a informace o památkách, vybraných službách jako sjou restaurace v centru, kina, divadla a také několik tipů na výlet do kolí města - vše v češtině, němčině a angličtině s kontaktem na Informační centrum.

 

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že síť komunikací pro cyklisty je ucelená a zahrnuje i kromě značených cyklotras také lesní a polní cesty vhodné pro cyklisty. Je to dobrá mapa pro cyklisty pohybující se po městě, protože obsahuje nejhustší síť komunikací pro cyklisty v Plzni s vyznačením nebezpečných míst na ní. Zůstává ale spíš plánem města, takže mnohým budou chybět pro orientaci vrstevnice nebo čísla značených cyklotras. To může být  problém i pro zahraniční cyklisty projíždějící Plzní. Milovníkům map pak nejspíš bude vadit způsob skládání mapy, který není klasická „harmonika“, a neuvedení měřítka (pod mapovou růžicí v levém horním rohu mapy najdete jen označení pro 300m dlouhý úsek v mapě, což se dost špatně přepočítává).

 

Vydalo:  v červenci 2010 Město Plzeň, mapové dílo a tisk - Euroverlag 

 

K dispozici: v Informačním centru města Plzně

 

Cena:  16 Kč

Aktualizace: 21.07.2010

KLATOVSKO, cykloturistická mapa 1:60 000

news

Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, úpravy a sazbu mapy provedl AgAKCENT, s.r.o. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Kdyně po Plánici a od severu na jih území od Švihova až k Velharticím. Na zadní straně pak najdete plán Klatov s vyznačením cyklotras a cyklostezek a pohledovou mapu Klatovska spolu s praktickými informacemi pro cyklisty.

 

A co na této mapě oceňuji já? Z mého pohledu je přínosnější víc než samotná lícová cykloturistická mapa regionu  plán města s vyznačením cyklotras a jejich vedení po cyklostezkách. Ten totiž v této podrobnosti cyklista na trhu dosud neměl k dispozici. Z typu fialových čar lze vyčíst i povrch: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Z mapy ovšem vyčtete i způsob značení v terénu (pásové či silniční). Samotná lícová mapa není moc dobře čitelná, neboť podklad se stínováním je příliš tmavý, takže v něm zanikají některé piktogramy. Mnohé z nich navíc nejsou vysvětleny v legendě mapy (chata, stan). Výčet zařízení Cyklisté vítáni není úplný (chybí Černý orel ve Kdyni). V plánu města pak chybí legenda úplně a hlavně zde nejsou vyznačeny piktogramem servisy a prodejny kol, které jsou ve výčtu uvedeny adresou s telefonem. Jako cyklista bych místo pohledové mapy Klatovska, která nepřináší  nic nového oproti lícové mapě, uvítala spíš informace o zajímavých místech. Vzhledem k tomu, že se dá očekávat, že tuto mapu budou využívat i cyklisté z Německa, očekávala bych zde aspoň základní informace v němčině a dvojjazyčnou legendu k mapě. Němčinu tu ale najdete jen v neúplné legendě k pohledové mapě - nejspíš už byla publikována dříve samostatně...

 

Vydal: v červnu 2009 AgAKCENT pro město Klatovy za finanční podpory EU

 

K dispozici: v Informačním centru města Klatov a v některých infocentrech na Klatovsku

 

Cena: ZDARMA

Cyklisté vítáni
Aktualizace: 08.11.2009

ČESKÝ LES - JIH, CHODSKO, cykloturistická mapa č. 121, 1:70 000

news

Tato mapa je součástí souboru cykloturistických map, který vydává KARTOGRAFIE Praha. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Playsteinu až po Holýšov a od severu na jih území od Diany v Č. Lese po Furth im Wald. Na zadní straně pak najdete 6 výškových profilů značených cyklotras zakreslených v mapě, rejstřík zajímavých míst, adresy s telefonem na prodejny a opravny kol. Celkový rozměr mapového archu je 60 x 84cm, arch je poskládán „do harmoniky" a poté ještě 2x přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 11 x 22cm v průhledném plastovém obalu.

 

A co na této mapě oceňuji já? I tato mapa rozlišuje vyznačení značených cyklotras pro různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), pevný prašný povrch (fialová čárkovaná) a nezpevněný povrch (fialová tečkovaná), což ocení zejména cyklista, který jezdí rád v terénu. Rozlišení je pouze na českém území.  Také jména některých ckylotrasa a cyklostezke, zejména přeshraničních chybí: Iron Curtain Greenway (Železná opona), Panevropská CT  Praha-Paříž, CT z Prahy do Regensburgu atp. Tato řada map má nezvyklé měřítko 1:70 000, které neumožňuje tak snadné odečítání vzdáleností, jako je to např. u měřítka 1: 50 000 nebo 1:75 000. Vrstevnice jsou po 10 metrech, což umožňuje dobře číst profil trati. V mapě ani textové části ejsou zařízení s certifikací Cyklisté vítáni. Mapa je dost velká a tak se dá očekávat, že cykloturista, který používá mapník ji poškozujícím protipřehýbáním brzy zničí.

 

Vydala: v roce 2008 KARTOGRAFIE Praha, jako součást řady cykloturistických map

 

K dispozici: v GPS a Mapové centru v Plzni a některých dalších prodejnách map

 

Pro recenzi zapůjčilo GPS a Mapové centrum

 

Cena: 85 Kč

Aktualizace: 29.08.2009

ČESKÝ LES DOMAŽLICKO, velká cykloturistická mapa č. 134, 1:60 000

news

Tato mapa je součástí souboru v ČR často používaných cykloturistických map, který od roku 2006 vychází v novém formátu a přesnějším měřítku. Mapové dílo je vytvořeno nakladatelstvím SHOCART. Mapa zahrnuje od západu na východ území od německého Chamu až po Klatovy a od severu na jih území od Staňkova až ke Nýrsku. Na zadní straně pak najdete 18 doporučených tras v délce od 35 do 64km, rejstřík zajímavých míst, seznam a adresy zařízení certifikovaných Cyklisté vítáni, odkazy na cykloznámky a jiné užitečné informace pro cyklisty. Celkový rozměr mapového archu je 95 x 66cm, arch je přeložen na polovinu a dále poskládán „do harmoniky" a opět přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 11 x 16,5cm v průhledném plastovém obalu.

 

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Na rozdíl od jiných map jsou fialovou vyznačeny jak trasy značené v terénu (tedy označené číslem), tak trasy navržené vydavatelem (uvedené na zadní straně mapy) které ovšem v terénu značeny nejsou. To muže být výhodou pro ty, co se rádi pouštějí na kole mimo silnice, neboť z mapy vyčtou, kde a po jakém povrchu mohou projet. Ten, kdo si ale nevšimne, že je v mapě použita fialová světlejší pro doporučené trasy a tmavší pro v terénu značené cyklotrasy, může být pak v terénu překvapen. Pokud se budete chtít vydat mimo silnice na cesty, kde není fialová čára v mapě, připravte se na to, že značení cesty v mapě nemusí odpovídat realitě v terénu. Nová řada těchto map má oproti předchozí 1:75 000 přesnější měřítko 1:60 000 a má tedy vyznačeno více zajímavých míst. Oproti předchozí řadě cykloturistických map, které SHOCART vydával do roku 2005, je tato rozměrově mnohem větší, zachovává skládání „do harmoniky" s následným přehnutím. Tak se sice dobře vejde do kapsy na zádech, ale cykloturista, který používá mapník ji bez poškozujícího protipřehýbání do mapníku nevloží.

 

Vydalo: v roce 2008 nakladatelství SHOCART, jako součást nové řady cykloturistických map

 

K dispozici: v infocentrech, prodejnách map i v některých cykloprodejnách

 

Pro recenzi zapůjčilo GPS a Mapové centrum v Plzni.

Cena: 99 Kč (doporučená vydavatelem)

Cyklisté vítáni
Aktualizace: 29.08.2009

ČESKÝ LES jih, Turistická mapa, 1:50 000

news

Tato mapa je součástí souboru v ČR často používaných turistických map, který zahrnují i značené cykotrasy. Mapové dílo je vytvořeno z vojenských a topografických map VKÚ pro Klub českých turistů. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Waidhausu až po Horšovský Týn a Domažlice a od severu na jih území od Waidhausu až po Čerchov (ve výřezu v rohu mapy). Na zadní straně pak najdete bohatý rejstřík zajímavých míst s barevnými fotografiemi azákladní informace o turistickém značení. Celkový rozměr mapového archu je 100 x 66cm, arch je  poskládán „do harmoniky" a pak dvakrát přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 12,5 x 19cm v průsvitném plastovém obalu.

A co na této mapě oceňuji já? Jetto prioritně turistická mapa s vyznačením množství podrobností, které ostatní mapy nemívají: poduktovody, zástavbu obytných ploch atp. Cyklistické mapy nejsou příliš zřetelné, neboť jsou vyznačeny piktogramem kola a kolečky kolem tras, kterými vedou. Vše spolu s číslem trasy v nezvyklé modré barvě, což možná některého cyklistu překvapí. Mapa má zakresleny veškeré turistické značení po pěší, takže může dobře posloužit těm cyklistům, kteří rádi zkoušejí nové neznámé cesty mimo kommunikace. Díky dvojímu typu vrstevnic se na trase dá dobře odečítat výškový profil. Jako jedna z mála, má tato mapa uvedena jména některých německých cyklotras či pěších stezek. Pro cyklistu tato mapa svým podrobným zákresem terénu může dobře plnit funkci referenční mapy, pokud pojede v terénu. Jet s ní v mapníku by ale asi nebylo příliš praktické.

 

Vydalo: v roce 2004 TRASA spol. s r.o. pro KČT, jako součást tradiční řady turistických map

 

K dispozici: v infocentrech, prodejnách map i v některých cykloprodejnách

 

Pro recenzi zapůjčilo GPS a Mapové centrum

Cena: 95 Kč (doporučená maloobchodní)

Aktualizace: 29.08.2009

ČESKÝ LES TACHOVSKO, velká cykloturistická mapa č. 130, 1:60 000

news

Tato mapa je součástí souboru v ČR často používaných cykloturistických map, který od roku 2006 vychází v novém formátu a přesnějším měřítku. Mapové dílo je vytvořeno nakladatelstvím SHOCART. Mapa zahrnuje od západu na východ území od německého Barnau až po Černošín a od severu na jih území od Mariánských Lázní až k Poběžovicím. Na zadní straně pak najdete 18 doporučených tras v délce od 36 do 92m, rejstřík zajímavých míst, seznam a adresy zařízení certifikovaných Cyklisté vítáni, odkazy na cykloznámky a jiné užitečné informace pro cyklisty. Celkový rozměr mapového archu je 95 x 66cm, arch je přeložen na polovinu a dále poskládán „do harmoniky" a opět přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 11 x 16,5cm v průhledném plastovém obalu.

 

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Na rozdíl od jiných map jsou fialovou vyznačeny jak trasy značené v terénu (tedy označené číslem), tak trasy navržené vydavatelem (uvedené na zadní straně mapy) které ovšem v terénu značeny nejsou. To muže být výhodou pro ty, co se rádi pouštějí na kole mimo silnice, neboť z mapy vyčtou, kde a po jakém povrchu mohou projet. Ten, kdo si ale nevšimne, že je v mapě použita fialová světlejší pro doporučené trasy a tmavší pro v terénu značené cyklotrasy, může být pak v terénu překvapen. Pokud se budete chtít vydat mimo silnice na cesty, kde není fialová čára v mapě, připravte se na to, že značení cesty v mapě nemusí odpovídat realitě v terénu. Nová řada těchto map má oproti předchozí 1:75 000 přesnější měřítko 1:60 000 a má tedy vyznačeno více zajímavých míst. Oproti předchozí řadě cykloturistických map, které SHOCART vydával do roku 2005, je tato rozměrově mnohem větší, zachovává skládání „do harmoniky" s následným přehnutím. Tak se sice dobře vejde do kapsy na zádech, ale cykloturista, který používá mapník ji bez poškozujícího protipřehýbání do mapníku nevloží.

 

Vydalo: v roce 2008 nakladatelství SHOCART, jako součást nové řady cykloturistických map

 

K dispozici: v infocentrech, prodejnách map i v některých cykloprodejnách

 

Pro recenzi zapůjčilo GPS a Mapové centrum

Cena: 99 Kč (doporučená vydavatelem)

Cyklisté vítáni
Aktualizace: 29.08.2009

JIŽNÍ PLZEŇSKO, cykloturistická mapa č. 6 - Plzeňský kraj 1:75 000

news

Tato mapa je součástí souboru cykloturistických a lyžařských map, které na jaře 2007 vydal Plzeňský kraj. Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, revizi tras a sazbu mapy provedlo nakladatelství KLETR. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Holýšova až po Lnáře a od severu na jih území od Starého Plzence až ke Klatovům. Na zadní straně pak najdete jednotlivé trasy vč. výškových profilů a stručnou informaci o zajímavých místech na mapě.

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Z mapy ovšem vyčtete i způsob značení v terénu (pásové či silniční), trasy Greenways i nebezpečná místa, na která je nutné si dát pozor.

 

Vydalo: v březnu 2007 nakladatelství KLETR pro Plzeňský kraj za finanční podpory EU.

 

K dispozici: v Informačním centru města Plzně, v Mapovém centru, nebo v sídle nakladatelství Kletr (Denisovo nábřeží 6)

 

Cena: 35 Kč

Cyklisté vítáni
Aktualizace: 29.08.2009

KLATOVSKO, cykloturistická mapa č. 7 - Plzeňský kraj 1:75 000 )

news

Tato mapa je součástí souboru cykloturistických a lyžařských map, které na jaře 2007 vydal Plzeňský kraj. Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, revizi tras a sazbu mapy provedlo nakladatelství KLETR. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Nýrska až po Horažďovice a od severu na jih území od Klatov až k Železné Rudě. Na zadní straně pak najdete jednotlivé trasy vč. výškových profilů a stručnou informaci o zajímavých místech na mapě.

 

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Z mapy ovšem vyčtete i způsob značení v terénu (pásové či silniční), trasy Greenways i nebezpečná místa, na která je nutné si dát pozor.

 

Vydalo: v březnu 2007 nakladatelství KLETR pro Plzeňský kraj za finanční podpory EU.

 

K dispozici: v Informačním centru města Plzně, v Mapovém centru, nebo v sídle nakladatelství Kletr (Denisovo nábřeží 6)

 

Cena: 35 Kč

Cyklisté vítáni
Aktualizace: 29.08.2009

ROKYCANSKO, cykloturistická mapa č. 5 - Plzeňský kraj 1:75 000

news

Tato mapa je součástí souboru cykloturistických a lyžařských map, které na jaře 2007 vydal Plzeňský kraj. Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, revizi tras a sazbu mapy provedlo nakladatelství KLETR. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Rokycan až po Hořovice a od severu na jih území od Kožlan až k Blovicím. Na zadní straně pak najdete jednotlivé trasy vč. výškových profilů a stručnou informaci o zajímavých místech na mapě.

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Z mapy ovšem vyčtete i způsob značení v terénu (pásové či silniční), trasy Greenways i nebezpečná místa, na která je nutné si dát pozor.

 

Vydalo: v březnu 2007 nakladatelství KLETR pro Plzeňský kraj za finanční podpory EU.

 

K dispozici: v Informačním centru města Plzně, v Mapovém centru, nebo v sídle nakladatelství Kletr (Denisovo nábřeží 6)

 

Cena: 35 Kč

Cyklisté vítáni
Aktualizace: 29.08.2009

SEVERNÍ PLZEŇSKO, cykloturistická mapa 1:75 000

news

Tuto mapu vydalo v srpnu letošního roku město Kralovice. Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, doplnění nových tras a sazbu mapy provedlo nakladatelství KLETR. První mapa zahrnuje od západu na východ území od Bezdružic až po Kralovice a od severu na jih území od Chyše po Horní Břízu. Druhá mapa zahrnuje od západu na východ území od Manetína až po Zbiroh a od severu na jih území od Chyše po Horní Břízu. Po straně jedné z map pak najdete výčet ubytování a stravování, informační centra a opravny kol, to vše s telefonními čísly. Celkový rozměr mapového archu je 66 x 74cm, z každé strany je jedna mapa, arch je poskládán „do harmoniky" a poté ještě 2x přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 11 x 22cm.

 

A co na této mapě oceňuji já? Odpovídající měřítko a vhodný formát i skládání určitě každý cyklista ocení. Od vydání pro místního zadavatele bych ovšem očekávala i doplnění údajů do mapy - těch z textů po stranách chybí nejvíce ikony restaurací, které SHOCART do svých cykloturistických map běžně dává. Smutnější je, že tato mapa nerozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná) oproti jiným nedávno vydaným mapám od SHOCARTu. Vytratila se i vyhlídková místa včetně Havlovy vyhlídky u Horního Liblína a také většina památných stromů, které SHOCART na svých mapách uvádí.

 

Vydalo: v červenci 2008 nakladatelství KLETR pro Město Kralovice za finanční podpory Plzeňského kraje

 

K dispozici: v Informačním centru města Kralovice (mimo So+Ne) a Manětín (od května), v Informačním centru města Plzně během prosince 2008

 

Cena: 30 Kč

Aktualizace: 24.11.2008

SEVERNÍ PLZEŇSKO, cykloturistická mapa 1:65 000

news

Tato mapa je součástí edice cykloturistických map v měřítku 1:65 000, které vycházejí v od roku 2007. Mapové dílo je vytvořeno nakladatelstvím ŽAKET. První mapový list z rubu zahrnuje od západu na východ území od Nýřan až po Rokycany a od severu na jih území od Kaznějova až po Dobřany. Po straně je česko-německo-anglická legenda k mapě. Druhý mapový list zahrnuje od západu na východ území od Nečtin až po Kožlany a od severu na jih od Lubence až po Kaznějov. Celkový rozměr mapového archu je 63 x 45cm, arch je přeložen na polovinu a dále poskládán a přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 10,5 x 22,5cm.

A co na této mapě oceňuji já?
Mapa je tištěna na syntetickém voduvzdorném papíře TYVEK (DuPont). Podle informace nakladatele se netrhá, netřepí v ohybech a odolává extrémním povětrnostním podmínkám, což se může hodit zejména za deště. Cyklotrasy jsou vyznačeny fialovým tečkováním. Měřítko 1:65 000 je pro odečítání vzdáleností trochu nepraktické, ale pro cyklistiku vhodné. Kótování vzdáleností na značených cyklotrasách mapa neposkytuje stejně jako rozlišení jejich povrchu. Přestože se na pulty prodejen dostává v srpnu, nakladatel do ní nevyznačil šest nových cyklotras na Kralovicku vyznačených letos v dubnu ani nové cyklotrasy kolem Vejprnic u Plzně, či proznačení dálkových cyklotras Plzní včetně těch mezinárodních z letošního března. Taktéž vedení místních cyklotras Plzní chybí. Číselné označení některých cyklotras mezi Manětínem a Chyší je podivné. Jednociferné označení „2”, „3” a „4”, které se přiděluje mezinárodním trasám je zde očividně chybně uvedeno. Mapa využívá pěkných názorných piktogramů, ovšem ne zcela přesně (např. v případě přír. památky Hádky či Kašparův vrch). Přestože nedávno vydaný cykloatlas od ŽAKETu obsahuje v mapách zařízení se značkou Cyklisté vítáni, v tét o mapě vyznačena nejsou. Turistu asi také překvapí skládání mapy, které není „do harmoniky”. To lze ovšem vlastním přeskládáním napravit.

 

Vydalo: v srpnu 2008 nakladatelství ŽAKET, jako součást edice svých cykloturistických map

 

K dispozici: v Mapovém centru (Plzeň – Martinská) a některých dalších prodejnách map

 

Pro recenzi zapůjčilo GPS a Mapové centrum v Plzni.

 

Cena: 85 Kč (doporučená maloobchodní)

Aktualizace: 25.08.2008

ČESKÝ LES-OBERFAELZER WALD, cykloturistická mapa č. 9 - Plz. kraj 1:75 000

news

Tato mapa je součástí souboru cykloturistických a lyžařských map, které na jaře 2007 vydal Plzeňský kraj. Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, revizi tras a sazbu mapy provedlo nakladatelství KLETR. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Neustadtu a.d Waldnaab až po Domažlice a od severu na jih území od Tachova až k německému Furth im Waldu. Na zadní straně pak najdete jednotlivé trasy vč. výškových profilů a stručnou informaci o zajímavých místech na mapě.

 

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Z mapy ovšem vyčtete i způsob značení v terénu (pásové či silniční), trasy Greenways i nebezpečná místa, na která je nutné si dát pozor.

 

Vydalo: v březnu 2007 nakladatelství KLETR pro Plzeňský kraj za finanční podpory EU.

 

K dispozici: v Informačním centru města Plzně, v Mapovém centru, nebo v sídle nakladatelství Kletr (Denisovo nábřeží 6)

 

Cena: 49 Kč

Aktualizace: 22.08.2008

ŠUMAVA-BAYERISCHER WALD, cykloturistická mapa č. 8 - Plz. kraj 1:75 000

news
Tato mapa je součástí souboru cykloturistických a lyžařských map, které na jaře 2007 vydal Plzeňský kraj. Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, revizi tras a sazbu mapy provedlo nakladatelství KLETR. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Domažlic až po Horskou Kvildu a od severu na jih území od Klatov až k německému Graftenau. Na zadní straně pak najdete jednotlivé trasy vč. výškových profilů a stručnou informaci o zajímavých místech na mapě.

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Z mapy ovšem vyčtete i způsob značení v terénu (pásové či silniční), trasy Greenways i nebezpečná místa, na která je nutné si dát pozor.

Vydalo: v březnu 2007 nakladatelství KLETR pro Plzeňský kraj za finanční podpory EU.

K dispozici: v Informačním centru města Plzně, v Mapovém centru, nebo v sídle nakladatelství Kletr (Denisovo nábřeží 6)

Cena: 49 Kč
Cyklisté vítáni
Aktualizace: 16.08.2008

PLZEŇ a okolí, cykloturistická mapa 1:25 000 s okruhy pro cyklisty

news

Mapa byla vytvořena na základě objednávky města Plzně, které tak chtělo doplnit svoji nabídku v oblasti cestovního ruchu o cílený materiál pro cyklisty. Jejím základem je zcela nové mapové dílo v měřítku 1:25 000, které je originálem plzeňské mapové firmy RAMAP a vychází z dobré znalosti vlastního města a jeho okolí. K mapovému archu formátu 97 x 69 cm jsou přiloženy 4 samostatné karty formátu 23 x 12 cm s okruhy - pro každou kategorii cyklistů jeden okruh. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Vejprnic až k Rokycanům, severojižně pak od Třemošné po Štěnovice, přičemž je vykreslen celý dálniční obchvat včetně původních i nových cest kolem něj.

 

A co na této mapě oceňuji já? Kromě turistického značení pro pěší i cyklisty zahrnuje též aktuální síť polních a lesních cest, vyznačených podle kvality jejich průjezdnosti, což bývá pro cyklistu v terénu to nejdůležitější. Je to první mapa, která zahrnuje všechny cesty a lávky kolem dálničního obchvatu kolem Plzně a která věrně zobrazuje cesty mimo silnice. S tím si totiž vydavatelé map většinou hlavu nelámou. Kromě značených cyklotras, je v mapě vyznačeno i několik doporučených cest pro cyklisty, většinou vedoucích po zpevněných lesních polních cestách. Čtyři okruhy na samostatných kartách jsou navrženy tak, aby si každý vybral okruh podle svého gusta: žlutý (pro rodiny s dětmi), zelený (pro rekreační cyklisty), červený (pro dálkové cykloturisty) a černý (pro bikery), což dosud v cyklomapách ani průvodcích rozlišováno nebylo. Rejstřík na rubu mapy se zaměřuje na přírodu a historii (přírodní a historické zajímavosti, památné stromy atp.), ale obsahuje také tipy na cyklistické prodejny, servisy a možnosti občerstvení či ubytování. U článků na našem webu najdete výřezy právě z této mapy. V případě změn od data vydání jsou již aktualizované pro připravované druhé vydání.

 

Vydal: v lednu 2007 RAMAP Plzeň, náklad 10 000 ks

 

K dispozici: v infocentrech, knihkupectvích, prodejnách map a kol na Plzeňsku

 

Cena: 79 Kč (doporučená vydavatelem)

Aktualizace: 22.11.2007

PLZEŇSKO, cykloturistická mapa č. 120, 1:70 000

news
Tato mapa je součástí souboru cykloturistických map, který vydává KARTOGRAFIE Praha. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Černošína až po Starý Plzenec a od severu na jih území od Konstantinových Lázní až k Domažlicím. Na zadní straně pak najdete 8 výškových profilů značených cyklotras zakreslených v mapě, rejstřík zajímavých míst, adresy s telefonem na prodejny a opravny kol. Celkový rozměr mapového archu je 60 x 84cm, arch je poskládán „do harmoniky“ a poté ještě 2x přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 11 x 22cm v průhledném plastovém obalu.

A co na této mapě oceňuji já? I tato mapa rozlišuje vyznačení značených cyklotras pro různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná), co ocení zejména cyklista, který jezdí rád v terénu. Přestože se v legendě uvádí i světlejší fialové značení pro plánované cyklotrasy, v mapě žádné z těch, co uvádějí jiní vydavatelé map (např. CT 306 do Staňkova), nejsou. Pokud se budete chtít vydat mimo silnice na cesty, kde není fialová čára v mapě, připravte se na to, že značení cesty nemusí odpovídat realitě v terénu. A to nejen kvalitou zpevnění cesty. Překvapilo mne, že v mapě nejsou zakresleny nové cesty kolem dálničního obchvatu Plzně. Tato řada map má nezvyklé měřítko 1:70 000, které neumožňuje tak snadné odpočítávání vzdáleností, jako je to např. u měřítka 1: 50 000 nebo 1:75 000. Vrstevnice jsou po 10 metrech, což umožňuje dobře číst profil trati. Seznam prodejců a opraven kol na zadní straně není ani zdaleka úplný, což může být problém zejména v případě defektu mimo Plzeň. Mapa je dost velká a tak se dá očekávat, že cykloturista, který používá mapník ji poškozujícím protipřehýbáním brzy zničí.

Vydala: listopad 2007 (v mapě je ale uvedeno 2008) KARTOGRAFIE Praha, jako součást nové řady cykloturistických map

K dispozici: v Mapovém centru (Plzeň – Martinská) a některých dalších prodejnách map

Pro recenzi zapůjčilo Mapové centrum

Cena:
79 Kč Aktualizace: 21.11.2007

PLZEŇ JIH, velká cykloturistická mapa č. 132, 1:60 000

news
Tato mapa je součástí souboru v ČR často používaných cykloturistických map, který od roku 2006 vychází v novém formátu a přesnějším měřítku. Mapové dílo je vytvořeno nakladatelstvím SHOCART. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Horšovského Týna až po Rokycany a od severu na jih území od Třemošné až ke Švihovu. Na zadní straně pak najdete 18 doporučených tras v délce od 45 do 70km, rejstřík zajímavých míst, seznam a adresy zařízení certifikovaných Cyklisté vítáni, odkazy na cykloznámky a jiné užitečné informace pro cyklisty. Celkový rozměr mapového archu je 95 x 66cm, arch je přeložen na polovinu a dále poskládán „do harmoniky“ a opět přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 11 x 16,5 cm v průhledném plastovém obalu.

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Na rozdíl od jiných map jsou fialovou vyznačeny jak trasy značené v terénu (tedy označené číslem), tak trasy navržené vydavatelem (uvedené na zadní straně mapy) které ovšem v terénu značeny nejsou. To muže být výhodou pro ty, co se rádi pouštějí na kole mimo silnice, neboť z mapy vyčtou, kde a po jakém povrchu mohou projet. Ten, kdo si ale nevšimne, že je v mapě použita fialová světlejší pro doporučené trasy a tmavší pro v terénu značené cyklotrasy, může být pak v terénu překvapen. Pokud se budete chtít vydat mimo silnice na cesty, kde není fialová čára v mapě, připravte se na to, že značení cesty v mapě nemusí odpovídat realitě v terénu. Nová řada těchto map má oproti předchozí 1:75 000 přesnější měřítko 1:60 000 a má tedy vyznačeno více zajímavých míst. Oproti předchozí řadě cykloturistických map, které SHOCART vydával do roku 2005, je tato rozměrově mnohem větší, zachovává skládání „do harmoniky“ s následným přehnutím. Tak se sice dobře vejde do kapsy na zádech, ale cykloturista, který používá mapník ji bez poškozujícího protipřehýbání do mapníku nevloží.

Vydalo: jaro 2007 nakladatelství SHOCART, jako součást nové řady cykloturistických map

K dispozici: v infocentrech, prodejnách map i v některých cykloprodejnách

Cena: 99 Kč (doporučená vydavatelem)
Cyklisté vítáni
Aktualizace: 19.11.2007

PLZEŇ SEVER, velká cykloturistická mapa č. 131, 1:60 000

news
Tato mapa je součástí souboru v ČR často používaných cykloturistických map, který od roku 2006 vychází v novém formátu a přesnějším měřítku. Mapové dílo je vytvořeno nakladatelstvím SHOCART. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Svojšína až po Rokycany a od severu na jih území od Rabštejna nad Střelou až po Nýřany. Na zadní straně pak najdete 18 doporučených tras v délce od 45 do 70km, rejstřík zajímavých míst, seznam a adresy zařízení certifikovaných Cyklisté vítáni a jiné užitečné informace pro cyklisty. Celkový rozměr mapového archu je 95 x 66cm, arch je přeložen na polovinu a dále poskládán „do harmoniky“ a opět přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 11 x 16,5cm v průhledném plastovém obalu.

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Na rozdíl od jiných map jsou fialovou vyznačeny jak trasy značené v terénu (tedy označené číslem), tak trasy navržené vydavatelem (uvedené na zadní straně mapy) které ovšem v terénu značeny nejsou. To muže být výhodou pro ty, co se rádi pouštějí na kole mimo silnice, neboť z mapy vyčtou, kde a po jakém povrchu mohou projet. Ten, kdo si ale nevšimne, že je v mapě použita fialová světlejší pro doporučené trasy a tmavší pro v terénu značené cyklotrasy, může být pak v terénu překvapen. Pokud se budete chtít vydat mimo silnice na cesty, kde není fialová čára v mapě, připravte se na to, že značení cesty v mapě nemusí odpovídat realitě v terénu. Nová řada těchto map má oproti předchozí 1:75 000 přesnější měřítko 1:60 000 a má tedy vyznačeno více zajímavých míst. Oproti předchozí řadě cykloturistických map, které SHOCART vydával do roku 2005, je tato rozměrově mnohem větší, zachovává skládání „do harmoniky“ s následným přehnutím. Tak se sice dobře vejde do kapsy na zádech, ale cykloturista, který používá mapník ji bez poškozujícího protipřehýbání do mapníku nevloží.

Vydalo: jaro 2007 nakladatelství SHOCART, jako součást nové řady cykloturistických map

K dispozici: v infocentrech, prodejnách map i v některých cykloprodejnách

Cena: 99 Kč (doporučená maloobchodní)
Cyklisté vítáni
Aktualizace: 18.11.2007
 
1 2