Na úvodní stránku
mail

Mapy

Zde najdete recenze na mapy zahrnující území našeho kraje

KLATOVSKO, cykloturistická mapa 1:60 000

article

Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, úpravy a sazbu mapy provedl AgAKCENT, s.r.o. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Kdyně po Plánici a od severu na jih území od Švihova až k Velharticím. Na zadní straně pak najdete plán Klatov s vyznačením cyklotras a cyklostezek a pohledovou mapu Klatovska spolu s praktickými informacemi pro cyklisty.

 

A co na této mapě oceňuji já? Z mého pohledu je přínosnější víc než samotná lícová cykloturistická mapa regionu  plán města s vyznačením cyklotras a jejich vedení po cyklostezkách. Ten totiž v této podrobnosti cyklista na trhu dosud neměl k dispozici. Z typu fialových čar lze vyčíst i povrch: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Z mapy ovšem vyčtete i způsob značení v terénu (pásové či silniční). Samotná lícová mapa není moc dobře čitelná, neboť podklad se stínováním je příliš tmavý, takže v něm zanikají některé piktogramy. Mnohé z nich navíc nejsou vysvětleny v legendě mapy (chata, stan). Výčet zařízení Cyklisté vítáni není úplný (chybí Černý orel ve Kdyni). V plánu města pak chybí legenda úplně a hlavně zde nejsou vyznačeny piktogramem servisy a prodejny kol, které jsou ve výčtu uvedeny adresou s telefonem. Jako cyklista bych místo pohledové mapy Klatovska, která nepřináší  nic nového oproti lícové mapě, uvítala spíš informace o zajímavých místech. Vzhledem k tomu, že se dá očekávat, že tuto mapu budou využívat i cyklisté z Německa, očekávala bych zde aspoň základní informace v němčině a dvojjazyčnou legendu k mapě. Němčinu tu ale najdete jen v neúplné legendě k pohledové mapě - nejspíš už byla publikována dříve samostatně...

 

Vydal: v červnu 2009 AgAKCENT pro město Klatovy za finanční podpory EU

 

K dispozici: v Informačním centru města Klatov a v některých infocentrech na Klatovsku

 

Cena: ZDARMAAutor: cykloRADKA
Cyklisté vítáni
Aktualizace: 08.11.2009
.