Na úvodní stránku
mail
Mapy & Brožury

Mapy a brožury

Zde najdete informace o tom, jaké mapy, brožury či průvodci o Plzeňsku jsou pro cyklisty k dispozici. Dočtete se zde, jaké území mapa zahrnuje, v čem je dobrá a v čem jsou její slabá místa. Snáze si tak vyberete tu správnou mapu. 

PLZEŇ JIH, velká cykloturistická mapa č. 132, 1:60 000

news
Tato mapa je součástí souboru v ČR často používaných cykloturistických map, který od roku 2006 vychází v novém formátu a přesnějším měřítku. Mapové dílo je vytvořeno nakladatelstvím SHOCART. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Horšovského Týna až po Rokycany a od severu na jih území od Třemošné až ke Švihovu. Na zadní straně pak najdete 18 doporučených tras v délce od 45 do 70km, rejstřík zajímavých míst, seznam a adresy zařízení certifikovaných Cyklisté vítáni, odkazy na cykloznámky a jiné užitečné informace pro cyklisty. Celkový rozměr mapového archu je 95 x 66cm, arch je přeložen na polovinu a dále poskládán „do harmoniky“ a opět přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 11 x 16,5 cm v průhledném plastovém obalu.

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Na rozdíl od jiných map jsou fialovou vyznačeny jak trasy značené v terénu (tedy označené číslem), tak trasy navržené vydavatelem (uvedené na zadní straně mapy) které ovšem v terénu značeny nejsou. To muže být výhodou pro ty, co se rádi pouštějí na kole mimo silnice, neboť z mapy vyčtou, kde a po jakém povrchu mohou projet. Ten, kdo si ale nevšimne, že je v mapě použita fialová světlejší pro doporučené trasy a tmavší pro v terénu značené cyklotrasy, může být pak v terénu překvapen. Pokud se budete chtít vydat mimo silnice na cesty, kde není fialová čára v mapě, připravte se na to, že značení cesty v mapě nemusí odpovídat realitě v terénu. Nová řada těchto map má oproti předchozí 1:75 000 přesnější měřítko 1:60 000 a má tedy vyznačeno více zajímavých míst. Oproti předchozí řadě cykloturistických map, které SHOCART vydával do roku 2005, je tato rozměrově mnohem větší, zachovává skládání „do harmoniky“ s následným přehnutím. Tak se sice dobře vejde do kapsy na zádech, ale cykloturista, který používá mapník ji bez poškozujícího protipřehýbání do mapníku nevloží.

Vydalo: jaro 2007 nakladatelství SHOCART, jako součást nové řady cykloturistických map

K dispozici: v infocentrech, prodejnách map i v některých cykloprodejnách

Cena: 99 Kč (doporučená vydavatelem)
Cyklisté vítáni
Aktualizace: 19.11.2007

PLZEŇ SEVER, velká cykloturistická mapa č. 131, 1:60 000

news
Tato mapa je součástí souboru v ČR často používaných cykloturistických map, který od roku 2006 vychází v novém formátu a přesnějším měřítku. Mapové dílo je vytvořeno nakladatelstvím SHOCART. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Svojšína až po Rokycany a od severu na jih území od Rabštejna nad Střelou až po Nýřany. Na zadní straně pak najdete 18 doporučených tras v délce od 45 do 70km, rejstřík zajímavých míst, seznam a adresy zařízení certifikovaných Cyklisté vítáni a jiné užitečné informace pro cyklisty. Celkový rozměr mapového archu je 95 x 66cm, arch je přeložen na polovinu a dále poskládán „do harmoniky“ a opět přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 11 x 16,5cm v průhledném plastovém obalu.

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Na rozdíl od jiných map jsou fialovou vyznačeny jak trasy značené v terénu (tedy označené číslem), tak trasy navržené vydavatelem (uvedené na zadní straně mapy) které ovšem v terénu značeny nejsou. To muže být výhodou pro ty, co se rádi pouštějí na kole mimo silnice, neboť z mapy vyčtou, kde a po jakém povrchu mohou projet. Ten, kdo si ale nevšimne, že je v mapě použita fialová světlejší pro doporučené trasy a tmavší pro v terénu značené cyklotrasy, může být pak v terénu překvapen. Pokud se budete chtít vydat mimo silnice na cesty, kde není fialová čára v mapě, připravte se na to, že značení cesty v mapě nemusí odpovídat realitě v terénu. Nová řada těchto map má oproti předchozí 1:75 000 přesnější měřítko 1:60 000 a má tedy vyznačeno více zajímavých míst. Oproti předchozí řadě cykloturistických map, které SHOCART vydával do roku 2005, je tato rozměrově mnohem větší, zachovává skládání „do harmoniky“ s následným přehnutím. Tak se sice dobře vejde do kapsy na zádech, ale cykloturista, který používá mapník ji bez poškozujícího protipřehýbání do mapníku nevloží.

Vydalo: jaro 2007 nakladatelství SHOCART, jako součást nové řady cykloturistických map

K dispozici: v infocentrech, prodejnách map i v některých cykloprodejnách

Cena: 99 Kč (doporučená maloobchodní)
Cyklisté vítáni
Aktualizace: 18.11.2007

MO PLZEŇ 1, cykloturistická mapa 1:25 000 a Rozhledna Sylván, kruhový výhled

news

Mapa byla vytvořena pro Městský obvod Plzeň 1, který ji vydal u příležitosti otevření nové cyklostezky z Bolevce do Třemošné. Základem je mapové dílo v měřítku 1:25 000, které je originálem plzeňské mapové firmy RAMAP a vychází z dobré znalosti vlastního města a jeho okolí. Mapový arch formátu  60 x 40 cm zahrnuje od západu na východ území od Vochova až po Dolany, severojižně pak od České Břízy po historické centrum Plzně. Na rubu mapy najdete kruhový výhled z rozhledny Sylván i s popisy jednotlivých bodů na obzoru.

 

A co na této mapě oceňuji já? Kromě turistického značení pro pěší i cyklisty zahrnuje též aktuální síť polních a lesních cest, vyznačených podle kvality jejich průjezdnosti, což bývá pro cyklistu v terénu to nejdůležitější. Kromě značených cyklotras, je v mapě vyznačeno i několik doporučených cest pro cyklisty, většinou vedoucích po zpevněných lesních polních cestách. Oproti stávající cykloturistické mapě Plzeň a okolí, cykloturistická mapa 1:25 000 zahrnuje navíc pruh území severně od Zruče-Sence po Českou Břízu. Díky menšímu formátu a skládání „do harmoniky“ se s ní lépe manipuluje na cestě. Poprvé je zde publikován  kruhový  výhled z rozhledny Sylván, který při nepřístupnosti rozhledny na Krkavci jako jediný z plzeňských výhledů umožňuje alespoň částečně pohled také na severní obzor. Díky reklamám sponzorů na rubu mapy pak můžete tuto mapu získat zdarma.Vydalo:  v říjnu  2007 RAMAP Plzeň, náklad 10 000ksK dispozici: ve vrátnici Úřadu městského obvodu Plzeň 1Cena: zdarma

 

Aktualizace: 17.10.2007

KUDY NA KOLE DO DOBŘAN ... a zpět (leták s mapkou)

news

Leták formátu 20 x 50 cm skládaný "jako harmonika" obsahuje mapku doporučené cesty z Plzně přes Dobřany až na Křížový vrch u Chotěšova. Zpáteční cesta je s vyjímkou krátkého úseku u Dobřan vedena až do Plzně jinou  trasou. Text a fotografie kolem mapy upozorňují na zajímavosti na trase.

A co na tomto letáčku oceňuji já? Trasa je vedena maximálně mimo komunikace - využívá cykostezek, lesních a polních cest. Ukáže též, jak se elegantně vyhnout dálnici a jakých zajímavostí si po cestě všimnout. Kdo nezná, bude možná překvapen, kudy se dá dojet na kvasnicové pivo nebo až k nové rozhledně. Zvlášť půvabná je v létě cesta po polích ze Vstiše do Chotěšova.

Vydalo:  v listopadu 2006 nakladatelství RAMAP za podpory Města Plzně, městských obvodů, kterými trasa prochází, města Dobřany, Mikroregionu Radbuza, Regionální rozvojové agentury PK a  Plzeňského kraje. Podpořili ho i dobřanský minipivovar Modrá hvězda a westernový areál Halter Valley u Černotína.

K dispozici: v Informačním centru města Plzně vedle radnice a na hlavním nádraží, v informačním centru v Dobřanech a v úřadech městských obvodů na Slovanech, ve Lhotě, v Liticích a v Sadech Pětatřicátníků

Cena: zdarma

 

Aktualizace: 29.07.2007

KUDY NA KOLE K ZÁMKU KOZEL ... a zpět (leták s mapkou)

news

Leták formátu 20 x 50 cm skládaný do "harmoniky" obsahuje mapku dopoučené cesty z Plzně přes Starý Plzenec až na Kozel. Zpáteční cesta je vedena až na Slovany jinou trasou. Text a fotografie kolem mapy upozorňují na zajímavosti na trase.

A co na tomto letáčku oceňuji já? Trasa je vedena maximálně mimo komunikace - využívá cyklostezek, lesních a polních cest a nových lávek přes dálnici a přes Úhlavu (Dálniční lávka) v Hradišti u jezu (Lemova lávka). Ukáže též, kde elegantně překonat dálnici a jakých zajímavostí si po cestě všimnout. Kdo nezná, bude možná překvapen, že do Starého Plzence se nemusí jet na kole jen po silnici.

Vydalo: v roce 2005 (upravený dotisk v roce 2007) nakladatelství RAMAP za podpory Města Plzně, městských obvodů, kterými trasa prochází, města Starý Plzenec, obce Šťáhlavy, Regionální rozvojové agentury PK a Plzeňského kraje. Podpořil ho i Hostinec U Horbenů v Hradišti a Areál Hájek (dotisk 2007)

K dispozici: v informačním centru MP vedle radnice a na hlavním nádraží, v informačním centru ve Starém Plzenci, na obecním úřadě ve Šťáhlavech či úřadech městských obvodů na Slovanech a v Černicích

Cena: zdarma

 

Aktualizace: 29.07.2007

PLZEŇSKO, cykloturistická mapa č. 4 - Plzeňský kraj 1:75 000

news
Tato mapa je součástí souboru cykloturistických a lyžařských map, které na jaře 2007 vydal Plzeňský kraj. Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, revizi tras a sazbu mapy provedlo nakladatelství KLETR. Mapa zahrnuje od západu n a východ území od Kladrub až po Rokycany a od severu na jih území od Kaznějova až k Dolní Lukavici. Na zadní straně pak najdete jednotlivé trasy vč. výškových profilů a stručnou informaci o zajímavých místech na mapě.
 
A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Z mapy ovšem vyčtete i způsob značení v terénu (pásové či silniční), trasy Greenways i nebezpečná místa, na která je nutné si dát pozor.

Vydalo: v březnu 2007 nakladatelství KLETR pro  Plzeňský kraj za finanční podpory EU.

K dispozici: v Informačním centru města Plzně, v Mapovém centru, nebo v sídle nakladatelství Kletr (Denisovo nábřeží 6)

Cena: 35 Kč Aktualizace: 29.07.2007

CYKLOTRASY PLZEŇSKO, edice turistické regiony 1:75 000

news

Tato mapa navazuje na sérii obdobných map JIHOČESKÉ CYKLOTRASY I. - IV., které vyšly již v jižních Čechách v minulých letech Tato mapa je tedy první mimo region vydavatele - tedy mimo jižní Čechy. Mapové dílo je od nakladatelství Geodézie, a.s., mapu vydalo MAPCENTRUM s.r.o.z Českých Budějovic. Mapa je rozdělena na dvě části: První mapa na rubu zahrnuje od západu na východ území od Hracholuské přehrady až k Příbrami, severojižně pak od Kaceřova po Nepomuk. Druhá mapa na rubu pak navazuje z Nepomuku až k Železné Rudě a od Kdyně až téměř po Strakonice.


A co na této mapě oceňuji já? Z mého pohledu je to standartní mapa měřítka 1:75 000. Ocenit lze asi jen to, že při formátu mapového archu 97 x 61 cm a tisku map z obou stran zahrne tato mapa velké území a tak se bude hodit spíš dálkovým cykloturistům projíždějícím naším krajem. Značené cyklotrasy jsou vyznačeny silně, což se pro plánování cesty na kole hodí. Jejich seznam podle čísel je na okraji mapy. Pokud ovšem chcete sjet na polní či lesní cesty, dejte pozor! Mapový podklad na této úrovni není tak věrný realitě, jak by měl být. S tím si nakladatel ani autor mapového podkladu hlavu nelámal. Mám-li být konkrétní, tak třeba v mapě chybí Přehradní lávka přes České údolí (lávka otevřena v červenci 2006) a po ní vyznačená mezinárodní cyklotrasa č. 3 Praha - Plzeň - Regensburg, nebo nové zpevněné cesty kolem již dokončeného dálničního obchvatu města Plzně.

 

Vydalo: v červenci 2007 MAPCENTRUM, s.r. o. České Budějovice, náklad 3000ks

 

K dispozici: v infocentrech, knihkupectví a prodejnách map na Plzeňsku (nebudou prý k dostání v super a hypermarketech )

 

Cena: 79 Kč (doporučená vydavatelem)

Aktualizace: 27.07.2007
 
1 2 3