Na úvodní stránku
mail
Trasy pro cyklovýlety

Trasy pro cyklovýlety

 

Tipy na výlety na kole z Plzně do bližšího či vzdálenějšího okolí. Trasy jsou rozděleny podle náročnosti. Vyberte si vhodný typ z podmenu.

Cykloprohlídka „Za uhlím na Plzeňsku“

news
Trasa nás zavede na Rokycansko do míst, kde se dříve povrchově těžilo černé uhlí. Dozvíte se, co to jsou např. proplástky, čemu horníci říkali „kanafas" či „spodky" a navštívíte také Pohádkový statek ve Vranovicích. Prohlédneme si také novou rozhlednu Na Vrších u Břas. Při cestě budeme projíždět kolem přírodní památky Kašparův vrch a národní přírodní památky Vosek. V Rokycanech pak obejmeme památný javor. Aktualizace: 06.08.2013

Cykloprohlídka „Po stopách plzeňských osobností”

news
Trasa tohoto okruhu vás zavede k místům, kde v Plzni žili nebo pracovali slavní lidé. Prohlédnete si výsledky jejich práce a při výkladu se dovíte něco o jejich životě a pobytu v Plzni. Vydáme se po stopách např. J. K. Tyla, Rudolfa Štěcha, Mikoláše Alše, Josefa Skupy či Miroslava Horníčka. Prohlédnete si například rodný dům Miroslava Horníčka, vilu architekta Štecha, budovy jednoho z nejznámějších architektů Plzeňska Hanuše Zápala, navštívíme také místa, kde žili nebo studovali. Aktualizace: 11.07.2013

Cykloprohlídka „Mlýnská“

news
Trasa vede povodím Úslavy. V rámci cyklovýletu navštívíte mlýn, který poháněla voda. Vy si jej budete moci prohlédnout s výkladem mlynáře, který v něm léta pracoval. Dovíte se, kde všude na řece Úslavě, Bradavě a jejich přítocích stávaly mlýny, jak fungovaly a jak se měnily. Také okusíte něco z mlynářské terminologie - zjistíte, co to například jsou vantroky, hasačert nebo vejražek a kdo byl mládek a stárek. Dozvíte se také, které mlýny jsou nyní ještě v provozu. Aktualizace: 08.08.2012

Za drakem

news
Tato trasa využívá nově dokončených cyklostezek spojujících Chodskou metropoli Domažlice přes Babylon, oblíbené místo pro rodinnou rekreaci, s německým Furth im Waldem. Právě v tomto krásném bavorském městečku hned za hranicemi přetrvává nejstarší tradice hrané německé historické slavnosti Skolení draka. Můžete se tak vydat po cyklostezce, která je nyní součástí mezinárodní cyklotrasy Praha-Plzeň-Řezno-Mnichov za drakem přímo na slavnost nebo si ho můžete prohlédnout v dračím muzeu. Výlet je určen rodinám s dětmi, neboť vede téměř celý po cyklostezkách mimo komunikace a hraniční hřeben překonává pozvolna.
Start: Domažlice
Cíl: Furth imWald Aktualizace: 29.12.2011

K dračí sluji

news

Jen pár kilometrů za Domažlicemi se nachází tajemná jeskyně Salka. Chcete-li poznat dračí sluji ukrytou v lese jen kousek od cesty, vydejte se směrem k Pasečnici. Přírodní památka Salka je nezvyklým útvarem budícím představy tajemné dračí sluje. Při zpáteční cestě můžete opatrně nahlédnout k lesnímu jezírku nedaleko Köglerova zastavení, zda nespatříte lesní víly nebo se podívat k Sokolově vyhlídce. V případě pěkného počasí vás třeba zláká koupání v Babyloně a cestou z něj si prohlédnete obnovenou lávku s akvaduktem u Hadrovce. Trasa je určena rodinám, co se nebojí vyšlápnout na kopec a užít si z něj vyhlídku i cestu dolů.

Délka trasy

Start a cíl: Domažlice

Aktualizace: 28.12.2011

Za Kozinou a jeho velkým psem

news

Tato trasa nás zavede k památníku Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Újezda. Památník teď hlídá velký šedý pes shlížející krásnou vyhlídkou na Chodsko přímo u prolézaček. Velký šedý pes je tajemnou prolézačkou pro malé dobrodruhy. Cestou k němu můžete navštívit Pamětní síň Jana Sladkého Koziny v Újezdě a poslechnout si výklad v původním chodském nářečí. Kozinův památník na Hrádku i s nádhernou vyhlídkou může být místem pro sladkou odměnu na terase restaurace nebo kiosku. Při cestě dál na koupání v Babylonu pojedete přes Trhanov. Zpátky do Domažlic už vede cesta téměř pořád po cyklostezkách a také přes obnovenou lávku s akvaduktem u Hadrovce. Trasa je určena rodinám, co se nebojí vyšlápnout na kopec a užít si z něj vyhlídku i cestu dolů.

Délka trasy:

Start a cíl: Domažlice

Aktualizace: 27.12.2011

Z Mnichova přes Regensburg na Plzeň na kole za tři dny

news
Když jsem minulý rok počátkem zimy vyrazila na jednodenní výlet do Mnichova s kolegy ze Společnosti pro veřejnou dopravu, netušila jsem, jaký bude mít článek o cyklistickém Mnichovu ohlas u čtenářů. Nakonec tahle jednodenní cykloslužebka vyprovokovala další cestu - tentokrát po mezinárodní cyklotrase Praha-Plzeň-Regensburg-Mnichov. Poté, co jsem si cestování s kolem do Mnichova sama vyzkoušela, začala jsem spřádat plány na cestu na kole z bavorské metropole přes partnerský Regensburg do Furth im Waldu u česko-německých hranic... Aktualizace: 26.08.2011

cykloprohlídka "Chlumská"

news

Trasa tohoto odpoledního okruhu nás zavede k jednomu z lázeňských pramenů Lochotínských lázní a do světově proslulého arboreta Sofronka, kde mají unikátní sbírku borovic. Na trase se také budete moci pokochat dvěma krásnými vyhlídkami na Plzeň - z rozhledny na Chlumu a z Vyhlídkové ulice. Spolu s historií Chlumu se tak dovíte něco o přírodě i historii našeho města.Když budete pozorně poslouchat výklad průvodce, dovíte se, proč se kopec na Doubravce jmenuje Chlum a proč máme tolik Chlumů, Chlumců a Chlumánků...

 

Aktualizace: 08.08.2011

Cykloprohlídka „Geologická”

news

Trasa nás zavede na geologicky zajímavá místa kolem Plzně a ne jen na ně. Prohlédneme si sopečné tufy i vrstvy lávy na Příšovské homolce spolu ze zajímavou květenou zdejší louky. Shlédneme z výšky na Hromnické jezírko, řekneme si něco o tom, kde se na Plzeňsku těžil a jak vznikal kaolin. Prohlédneme si Plzeň a Starý Plzenec z Koterovské vyhlídky a z Koterovské skály. Poslední zajímavostí bude polštářová láva na skalním lomu, kde je krásně zřetelná její struktura.

 

Aktualizace: 10.07.2011

Další tipy na cyklovýlety

news

V této podsekci najdete tipy na výlety, které jsou zveřejněny jako součást nějakého jiného článku. Nejsou to podrobně zpracované trasy se vším všudy, ale mohou vám posloužit jako inspirace k výletům a objevování nových zajímavých míst, která jste ještě nenavštívili. Tato sekce, resp. článek, který ji vyplňuje, je průběžně aktualizována o nové odkazy - ty nejčerstvější najdete vždy nahoře.

 

 

Aktualizace: 01.11.2010

Cykloprohlídka „Botanická”

news

Trasa tohoto odpoledního okruhu nás zavede do různých okrajových částí Plzně, kde se dovíte něco květinkách  kolem nás. Na kole budeme projíždět, kolm luk, polí i lesů a právě květinky těchto biotopů si prohlédneme. Díky tomu, že každý měsíc kvete něco jiného, čeká nás vždy originální zážitek.

 

Aktualizace: 13.03.2010

Cykloprohlídka "Rokycanskem"

news

Trasa nás zavede na východ od Plzně k Ejpovickým útesům a v lese ukrytým Kokotským rybníkům. Prohlédneme si Bušovický zámek i jednu ze starostových vyhlídek nad obcí. Zajímavá bude také návštěva zdáli viditelné zříceniny Kamýk, odkud je pěkný výhled do kraje. Do Rokycan a místního muzea vojenské techniky se vydáme kolem přírodní památky Vosek, naleziště voseckých kuliček. Při zpáteční cestě do Plzně se podívámě na místo, kde byl Starý zámek a dovíme se něco o místní přírodní památce Pod Starým hradem a o lidové architektuře v Ejpovicích s pozoruhodnými nápisy na portálech.

 

Aktualizace: 11.03.2010

Cykloprohlídka „Dendrologická”

news

Trasa tohoto odpoledního okruhu nás zavede k zajímavým stromům v sadovém prstenci kolem historického centra Plzně, seznámí vás s historií, současností i raritami Borského parku. V závěru bychom pak chtěli navštívit dvě unikátní zahrady u řeky Radbuzy - zapomenutou Luftovu zahradu.

 

Aktualizace: 10.03.2010

Cykloprohlídka "Ke Kyšické vyhlídce"

news

Tento odpolední okruh nás zavede na severovýchodní okraj Plzně. Podíváme se k nejstaršímu Plzeňskému kostelu u posledního soutoku plzeňských řek na vyhlídkové místo nad Kyšicemi. Pak si prohlédneme přírodní památku Ejpovické útesy a lidovou architekturu v Ejpovicích s pozoruhodnými nápisy na portálech. Projedeme přitom několik pěkných polních cest, které zřejmě ještě neznáte.

 

Aktualizace: 10.03.2010

Cykloprohlídka „Krásy kolem Plas“

news

Trasa nás zavede na sever Plzně, do Plas a provede nás údolím Střely a některých jejích přítoků. Navštívíme soukromé muzeum těžby borové smoly (nejmenší a jediné svého druhu v Čechách), plaský cisterciácký konvent postavený na dubových pilotech ve vodě, Metternichovskou hrobku a sýpku v jeho blízkosti. Prohlédneme si také nejstarší památný strom v Plzeňském kraji - jeden z dubů u Loman a nezvyklé místo v lese, kde vyvěrající železitý pramen vytvořil kaskády malých železitých jezírek. Navštívíme také pozůstatky Příšovskou homolku - pozůstatek po třetihorní sopce. Projedeme přitom spoustu lesních a polních cest, které možná ještě neznáte.

 

Aktualizace: 10.07.2009

Česko-německými trasami do Poběžovic

news

Tato trasa využívá několika dálkových mezinárodních cyklotras. Z hranic vede kousek pro Panevropské CT spolu s Iron Curtian Greenway (železná opona) po které pokračuje až do Rybníku, kde se napojuje na českobavorskou stezku přátelství z Naaburgu do Horšovského Týn. Můžete se tak projet bývalým pohraničním pásmem, ale i méně zalesněnými oblastmi dál od hranic, kde si při postupném sjíždění užijete výhledů do vnitrozemí. Trasa je určena těm cyklistům, kteří zvládnou i delší trasy ve zvlněném terénu.

 

Start a cíl: Železná - Poběžovice

 

Informační tabule Sezení venku Pro dálkové cykoturisty Cyklisté vítáni Vzdálenost od centra Plzně 30km
Aktualizace: 03.05.2009

Kolem pramenů Radbuzy do Hostouně

news

Tato trasa projíždí příhraničními hvozdy  a místy, kdy bývaly dříve obce Waldorf, Pleš, Rabov a Václav. Několikrát tedy budete muset vystoupat do kopce. Odměnou vám budou krásné výhledy a to i do Německa. Zážitkem je i hledání pramenů řeky Radbuzy, kde bude muset většina cyklistů kolo vést. Trasa je určena těm, co rádi objevují krásnou přírodu a vyhlídky do krajiny a nebojí se při tom zdolat nějaký kopec, nebo sesednout z kola.

 

Start a cíl: býv. Waldorf - Hostouň

Informační tabule Sezení venku Pro bikery Cyklisté vítáni Vzdálenost od centra Plzně 40km
Aktualizace: 03.05.2009

Po Panevropské cyklotrase do Bělé nad Radbuzou

news

Tato trasa vedoucí až do Bělé je zvládnutelná i pro pohodové cyklisty. Vede od konečné cyklobusu po lesních cestách až do Bělé, kde je možné skončit (např. s dětmi) nebo ještě pokračovat její druhou částí přes Sycherák k rozhledně na Březince. Na Sycheráku je možné se vykoupat v rybníce a poté opět sjet do Bělé. Na trase je jen jedno větší stoupání z Bělé, jinak je nenáročná a většina z ní vede mimo komunikace - je tedy vhodná i pro rodiny s dětmi.

 

Start a cíl: Železná - Bělá nad Radbuzou

 

Sezení venku Piknikové místo Pro pohodové cyklisty Cyklisté vítáni Vzdálenost od centra Plzně 35km
Aktualizace: 03.05.2009

Cykloprohlídka „Ke Koterovské vyhlídce“

news
Trasa vede kolem pivovaru Prazdroj, proti proudu řeky Úslavy, cestami v údolní nivě Úslavy pod Koterovskou vyhlídkou, na kterou postupně vystoupáme. Přes Letkov se pak dostaneme až k půvabné cestě kolem kanálu, ze které je to jen kousek k starému židovskému hřbitovu. Cykloprohlídku zakončíme na na krásné vyhlídce k západu slunce ve Vyhlídkové ulici.  Aktualizace: 18.04.2009

Podbrdskými vískami a kolem hradů

news
Trasa vede zpočátku údolím Úslavy, poté nad Kornatickým potokem, nad kterým se vypíná Kozelské polesí plné zaniklých tvrzí, přírodních zajímavostí a krásných zpevněných cest. Úsek z Mirošova do Vísek projíždí západním cípem středních Brd kolem zřícenin hradů Dršťka a Homberk. Závěrečný úsek z Vísek je nádhernou vyhlídkovou projížďkou nad spálenopoříčským údolím Bradavy, do kterého se jen pozvolna sjíždí.


Délka trasy: 39km 

Start a cíl: Spálené Poříčí

 

Piknikové místo Ubytování Restaurace, kde vaří Pro pohodové cyklisty Cyklisté vítáni Vzdálenost od centra Plzně 40km
Aktualizace: 03.12.2008
 
1 2 3