Na úvodní stránku
mail
Mapy & Brožury

Mapy a brožury

Zde najdete informace o tom, jaké mapy, brožury či průvodci o Plzeňsku jsou pro cyklisty k dispozici. Dočtete se zde, jaké území mapa zahrnuje, v čem je dobrá a v čem jsou její slabá místa. Snáze si tak vyberete tu správnou mapu. 

KLATOVSKO, cykloturistická mapa 1:60 000

news

Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, úpravy a sazbu mapy provedl AgAKCENT, s.r.o. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Kdyně po Plánici a od severu na jih území od Švihova až k Velharticím. Na zadní straně pak najdete plán Klatov s vyznačením cyklotras a cyklostezek a pohledovou mapu Klatovska spolu s praktickými informacemi pro cyklisty.

 

A co na této mapě oceňuji já? Z mého pohledu je přínosnější víc než samotná lícová cykloturistická mapa regionu  plán města s vyznačením cyklotras a jejich vedení po cyklostezkách. Ten totiž v této podrobnosti cyklista na trhu dosud neměl k dispozici. Z typu fialových čar lze vyčíst i povrch: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Z mapy ovšem vyčtete i způsob značení v terénu (pásové či silniční). Samotná lícová mapa není moc dobře čitelná, neboť podklad se stínováním je příliš tmavý, takže v něm zanikají některé piktogramy. Mnohé z nich navíc nejsou vysvětleny v legendě mapy (chata, stan). Výčet zařízení Cyklisté vítáni není úplný (chybí Černý orel ve Kdyni). V plánu města pak chybí legenda úplně a hlavně zde nejsou vyznačeny piktogramem servisy a prodejny kol, které jsou ve výčtu uvedeny adresou s telefonem. Jako cyklista bych místo pohledové mapy Klatovska, která nepřináší  nic nového oproti lícové mapě, uvítala spíš informace o zajímavých místech. Vzhledem k tomu, že se dá očekávat, že tuto mapu budou využívat i cyklisté z Německa, očekávala bych zde aspoň základní informace v němčině a dvojjazyčnou legendu k mapě. Němčinu tu ale najdete jen v neúplné legendě k pohledové mapě - nejspíš už byla publikována dříve samostatně...

 

Vydal: v červnu 2009 AgAKCENT pro město Klatovy za finanční podpory EU

 

K dispozici: v Informačním centru města Klatov a v některých infocentrech na Klatovsku

 

Cena: ZDARMA

Cyklisté vítáni
Aktualizace: 08.11.2009

ČESKÝ LES - JIH, CHODSKO, cykloturistická mapa č. 121, 1:70 000

news

Tato mapa je součástí souboru cykloturistických map, který vydává KARTOGRAFIE Praha. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Playsteinu až po Holýšov a od severu na jih území od Diany v Č. Lese po Furth im Wald. Na zadní straně pak najdete 6 výškových profilů značených cyklotras zakreslených v mapě, rejstřík zajímavých míst, adresy s telefonem na prodejny a opravny kol. Celkový rozměr mapového archu je 60 x 84cm, arch je poskládán „do harmoniky" a poté ještě 2x přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 11 x 22cm v průhledném plastovém obalu.

 

A co na této mapě oceňuji já? I tato mapa rozlišuje vyznačení značených cyklotras pro různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), pevný prašný povrch (fialová čárkovaná) a nezpevněný povrch (fialová tečkovaná), což ocení zejména cyklista, který jezdí rád v terénu. Rozlišení je pouze na českém území.  Také jména některých ckylotrasa a cyklostezke, zejména přeshraničních chybí: Iron Curtain Greenway (Železná opona), Panevropská CT  Praha-Paříž, CT z Prahy do Regensburgu atp. Tato řada map má nezvyklé měřítko 1:70 000, které neumožňuje tak snadné odečítání vzdáleností, jako je to např. u měřítka 1: 50 000 nebo 1:75 000. Vrstevnice jsou po 10 metrech, což umožňuje dobře číst profil trati. V mapě ani textové části ejsou zařízení s certifikací Cyklisté vítáni. Mapa je dost velká a tak se dá očekávat, že cykloturista, který používá mapník ji poškozujícím protipřehýbáním brzy zničí.

 

Vydala: v roce 2008 KARTOGRAFIE Praha, jako součást řady cykloturistických map

 

K dispozici: v GPS a Mapové centru v Plzni a některých dalších prodejnách map

 

Pro recenzi zapůjčilo GPS a Mapové centrum

 

Cena: 85 Kč

Aktualizace: 29.08.2009

ČESKÝ LES DOMAŽLICKO, velká cykloturistická mapa č. 134, 1:60 000

news

Tato mapa je součástí souboru v ČR často používaných cykloturistických map, který od roku 2006 vychází v novém formátu a přesnějším měřítku. Mapové dílo je vytvořeno nakladatelstvím SHOCART. Mapa zahrnuje od západu na východ území od německého Chamu až po Klatovy a od severu na jih území od Staňkova až ke Nýrsku. Na zadní straně pak najdete 18 doporučených tras v délce od 35 do 64km, rejstřík zajímavých míst, seznam a adresy zařízení certifikovaných Cyklisté vítáni, odkazy na cykloznámky a jiné užitečné informace pro cyklisty. Celkový rozměr mapového archu je 95 x 66cm, arch je přeložen na polovinu a dále poskládán „do harmoniky" a opět přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 11 x 16,5cm v průhledném plastovém obalu.

 

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Na rozdíl od jiných map jsou fialovou vyznačeny jak trasy značené v terénu (tedy označené číslem), tak trasy navržené vydavatelem (uvedené na zadní straně mapy) které ovšem v terénu značeny nejsou. To muže být výhodou pro ty, co se rádi pouštějí na kole mimo silnice, neboť z mapy vyčtou, kde a po jakém povrchu mohou projet. Ten, kdo si ale nevšimne, že je v mapě použita fialová světlejší pro doporučené trasy a tmavší pro v terénu značené cyklotrasy, může být pak v terénu překvapen. Pokud se budete chtít vydat mimo silnice na cesty, kde není fialová čára v mapě, připravte se na to, že značení cesty v mapě nemusí odpovídat realitě v terénu. Nová řada těchto map má oproti předchozí 1:75 000 přesnější měřítko 1:60 000 a má tedy vyznačeno více zajímavých míst. Oproti předchozí řadě cykloturistických map, které SHOCART vydával do roku 2005, je tato rozměrově mnohem větší, zachovává skládání „do harmoniky" s následným přehnutím. Tak se sice dobře vejde do kapsy na zádech, ale cykloturista, který používá mapník ji bez poškozujícího protipřehýbání do mapníku nevloží.

 

Vydalo: v roce 2008 nakladatelství SHOCART, jako součást nové řady cykloturistických map

 

K dispozici: v infocentrech, prodejnách map i v některých cykloprodejnách

 

Pro recenzi zapůjčilo GPS a Mapové centrum v Plzni.

Cena: 99 Kč (doporučená vydavatelem)

Cyklisté vítáni
Aktualizace: 29.08.2009

ČESKÝ LES jih, Turistická mapa, 1:50 000

news

Tato mapa je součástí souboru v ČR často používaných turistických map, který zahrnují i značené cykotrasy. Mapové dílo je vytvořeno z vojenských a topografických map VKÚ pro Klub českých turistů. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Waidhausu až po Horšovský Týn a Domažlice a od severu na jih území od Waidhausu až po Čerchov (ve výřezu v rohu mapy). Na zadní straně pak najdete bohatý rejstřík zajímavých míst s barevnými fotografiemi azákladní informace o turistickém značení. Celkový rozměr mapového archu je 100 x 66cm, arch je  poskládán „do harmoniky" a pak dvakrát přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 12,5 x 19cm v průsvitném plastovém obalu.

A co na této mapě oceňuji já? Jetto prioritně turistická mapa s vyznačením množství podrobností, které ostatní mapy nemívají: poduktovody, zástavbu obytných ploch atp. Cyklistické mapy nejsou příliš zřetelné, neboť jsou vyznačeny piktogramem kola a kolečky kolem tras, kterými vedou. Vše spolu s číslem trasy v nezvyklé modré barvě, což možná některého cyklistu překvapí. Mapa má zakresleny veškeré turistické značení po pěší, takže může dobře posloužit těm cyklistům, kteří rádi zkoušejí nové neznámé cesty mimo kommunikace. Díky dvojímu typu vrstevnic se na trase dá dobře odečítat výškový profil. Jako jedna z mála, má tato mapa uvedena jména některých německých cyklotras či pěších stezek. Pro cyklistu tato mapa svým podrobným zákresem terénu může dobře plnit funkci referenční mapy, pokud pojede v terénu. Jet s ní v mapníku by ale asi nebylo příliš praktické.

 

Vydalo: v roce 2004 TRASA spol. s r.o. pro KČT, jako součást tradiční řady turistických map

 

K dispozici: v infocentrech, prodejnách map i v některých cykloprodejnách

 

Pro recenzi zapůjčilo GPS a Mapové centrum

Cena: 95 Kč (doporučená maloobchodní)

Aktualizace: 29.08.2009

ČESKÝ LES TACHOVSKO, velká cykloturistická mapa č. 130, 1:60 000

news

Tato mapa je součástí souboru v ČR často používaných cykloturistických map, který od roku 2006 vychází v novém formátu a přesnějším měřítku. Mapové dílo je vytvořeno nakladatelstvím SHOCART. Mapa zahrnuje od západu na východ území od německého Barnau až po Černošín a od severu na jih území od Mariánských Lázní až k Poběžovicím. Na zadní straně pak najdete 18 doporučených tras v délce od 36 do 92m, rejstřík zajímavých míst, seznam a adresy zařízení certifikovaných Cyklisté vítáni, odkazy na cykloznámky a jiné užitečné informace pro cyklisty. Celkový rozměr mapového archu je 95 x 66cm, arch je přeložen na polovinu a dále poskládán „do harmoniky" a opět přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 11 x 16,5cm v průhledném plastovém obalu.

 

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Na rozdíl od jiných map jsou fialovou vyznačeny jak trasy značené v terénu (tedy označené číslem), tak trasy navržené vydavatelem (uvedené na zadní straně mapy) které ovšem v terénu značeny nejsou. To muže být výhodou pro ty, co se rádi pouštějí na kole mimo silnice, neboť z mapy vyčtou, kde a po jakém povrchu mohou projet. Ten, kdo si ale nevšimne, že je v mapě použita fialová světlejší pro doporučené trasy a tmavší pro v terénu značené cyklotrasy, může být pak v terénu překvapen. Pokud se budete chtít vydat mimo silnice na cesty, kde není fialová čára v mapě, připravte se na to, že značení cesty v mapě nemusí odpovídat realitě v terénu. Nová řada těchto map má oproti předchozí 1:75 000 přesnější měřítko 1:60 000 a má tedy vyznačeno více zajímavých míst. Oproti předchozí řadě cykloturistických map, které SHOCART vydával do roku 2005, je tato rozměrově mnohem větší, zachovává skládání „do harmoniky" s následným přehnutím. Tak se sice dobře vejde do kapsy na zádech, ale cykloturista, který používá mapník ji bez poškozujícího protipřehýbání do mapníku nevloží.

 

Vydalo: v roce 2008 nakladatelství SHOCART, jako součást nové řady cykloturistických map

 

K dispozici: v infocentrech, prodejnách map i v některých cykloprodejnách

 

Pro recenzi zapůjčilo GPS a Mapové centrum

Cena: 99 Kč (doporučená vydavatelem)

Cyklisté vítáni
Aktualizace: 29.08.2009

JIŽNÍ PLZEŇSKO, cykloturistická mapa č. 6 - Plzeňský kraj 1:75 000

news

Tato mapa je součástí souboru cykloturistických a lyžařských map, které na jaře 2007 vydal Plzeňský kraj. Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, revizi tras a sazbu mapy provedlo nakladatelství KLETR. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Holýšova až po Lnáře a od severu na jih území od Starého Plzence až ke Klatovům. Na zadní straně pak najdete jednotlivé trasy vč. výškových profilů a stručnou informaci o zajímavých místech na mapě.

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Z mapy ovšem vyčtete i způsob značení v terénu (pásové či silniční), trasy Greenways i nebezpečná místa, na která je nutné si dát pozor.

 

Vydalo: v březnu 2007 nakladatelství KLETR pro Plzeňský kraj za finanční podpory EU.

 

K dispozici: v Informačním centru města Plzně, v Mapovém centru, nebo v sídle nakladatelství Kletr (Denisovo nábřeží 6)

 

Cena: 35 Kč

Cyklisté vítáni
Aktualizace: 29.08.2009

KLATOVSKO, cykloturistická mapa č. 7 - Plzeňský kraj 1:75 000 )

news

Tato mapa je součástí souboru cykloturistických a lyžařských map, které na jaře 2007 vydal Plzeňský kraj. Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, revizi tras a sazbu mapy provedlo nakladatelství KLETR. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Nýrska až po Horažďovice a od severu na jih území od Klatov až k Železné Rudě. Na zadní straně pak najdete jednotlivé trasy vč. výškových profilů a stručnou informaci o zajímavých místech na mapě.

 

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Z mapy ovšem vyčtete i způsob značení v terénu (pásové či silniční), trasy Greenways i nebezpečná místa, na která je nutné si dát pozor.

 

Vydalo: v březnu 2007 nakladatelství KLETR pro Plzeňský kraj za finanční podpory EU.

 

K dispozici: v Informačním centru města Plzně, v Mapovém centru, nebo v sídle nakladatelství Kletr (Denisovo nábřeží 6)

 

Cena: 35 Kč

Cyklisté vítáni
Aktualizace: 29.08.2009

ROKYCANSKO, cykloturistická mapa č. 5 - Plzeňský kraj 1:75 000

news

Tato mapa je součástí souboru cykloturistických a lyžařských map, které na jaře 2007 vydal Plzeňský kraj. Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, revizi tras a sazbu mapy provedlo nakladatelství KLETR. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Rokycan až po Hořovice a od severu na jih území od Kožlan až k Blovicím. Na zadní straně pak najdete jednotlivé trasy vč. výškových profilů a stručnou informaci o zajímavých místech na mapě.

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Z mapy ovšem vyčtete i způsob značení v terénu (pásové či silniční), trasy Greenways i nebezpečná místa, na která je nutné si dát pozor.

 

Vydalo: v březnu 2007 nakladatelství KLETR pro Plzeňský kraj za finanční podpory EU.

 

K dispozici: v Informačním centru města Plzně, v Mapovém centru, nebo v sídle nakladatelství Kletr (Denisovo nábřeží 6)

 

Cena: 35 Kč

Cyklisté vítáni
Aktualizace: 29.08.2009

CYKLOBUSEM do Českého lesa (leták se třemi trasami a mapkou)

news

Leták formátu 20 x 40 cm skládaný do „harmoniky" obsahuje popis a mapku tří doporučených tras z posledních stanic cyklobusu do Českého lesa na lícové straně, na rubové straně pak rejstřík zajímavostí vč. informace o cílových městech Bělá nad Radbuzou, Hostouň a Poběžovice spolu s praktickými informacemi o ubytování, občerstvení a cykloservisech na trasách vč. odkazů na stránky cyklobusů ČSAD autobusy Plzeň, cykloprůvodce a doporučené mapy. Služby s certifikací Cyklisté vítáni jsou zde označeny zelenobílým logem.


A co na tomto letáčku oceňuji já? Každá trasa  je určena jiné skupině cyklistů. Zelenou zvládnou i rodiny s dětmi, protože mohou skončit již po 16km v Bělé a většina trasy vede z kopce nebo po rovině. Černá je přes kopce spíš pro bikery a červená pro ty, co jezdí raději po dálkových trasách (i když kopců si tu taky užijí). Mapka spolu s praktickými informacemi dobře poradí těm, kdo to tu neznají. Navíc odkazuje na www.plzenskonakole.cz, kde je zveřejněna aktuální verze všech tří tras. Letáček vytváří úplný návod na několik výletů pro prodloužený víkend na kole pro jednotlivce i skupiny, které si chtějí zajezdit v příhraničních lesích. V těchto oblastech jsou krásné zpevněné lesní cesty, ale i úzké nefrekventované silnice s krásnými výhledy. Díky mapě i popisu popř. fotografiím z trasy na www.plzenskonakole.cz, neminete zajímavá místa. Pro ty méně zdatné jsou čárkovaně naznačena možná zkrácení trasy. Trasy jsou koncipovány k využití možnosti vyvézt se do vyšších nadmořských výšek cyklobusem. V letáku také najdete základní informace o trase cyklobusu, možnostech rezervace, ale i stručný jízdní řád.

 

Vydalo: v dubnu 2009 RAMAP pro města Bělá n/R, Hostouň a Poběžovice za  podpory Plzeňského kraje

 

K dispozici: v Informačním centru města Plzně (vedle radnice) V Bělé n/R a Poběžovicích: v infocentru (červen-září), na Městském úřadě v Bělé n/R

Cena: zdarma

 

Cyklisté vítáni
Aktualizace: 03.05.2009

NA KOLE ze Spáleného Poříčí (leták se třemi trasami a mapkou)

news

Leták formátu 20 x 50 cm skládaný do „harmoniky" obsahuje popis, itineráře a mapku tří doporučených tras ze Spáleného Poříčí a zpět na lícové straně, na rubové straně pak rejstřík zajímavostí ve Spáleném Poříčí a na  trasách spolu s praktickými informacemi o ubytování, občerstvení a cykloservisech na trasách vč. odkazu na brdský cyklobus, cykloprůvodce a doporučené mapy. Služby s certifikací Cyklisté vítáni jsou zde označeny zelenobílým logem.


A co na tomto letáčku oceňuji já? Každá z tras vás zavede na jinou stranu ze Spáleného Poříčí a každá je jinak náročná, což lze již poznat z výškového profilu tras. Zelená je pro méně zdatné cyklisty, černá přes kopce spíš pro bikery a červená (nejdelší) pro ty, co jezdí raději dálkové trasy. Mapka spolu s itinerářem a praktickými informacemi dobře poradí těm, kdo terén jižní části Brd neznají. Navíc odkazuje na www.plzenskonakole.cz, kde je zveřejněna aktuální verze všech tří tras. Letáček vytváří úplný návod na prodloužený víkend na kole pro jednotlivce i skupiny, které se chtějí podívat například po loni nově zpřístupněných cyklotrasách k Padrťským rybníkům, do krásných lesních oblastí  Kozelského polesí, jižních Brd v okolí Třemšína a přírodního parku Buková hora - Chýlava s množstvím chráněných území. V těchto oblastech jsou krásné zpevněné lesní cesty, ale i úzké nefrekventované silnice s krásnými výhledy. Díky mapě i popisu neminete zajímavá místa. Pro ty méně zdatné jsou čárkovaně naznačena možná zkrácení trasy. Ti, co pojedou z Plzně, mohou využít Brdský cyklobus, na který leták upozorňuje.

 

Vydalo: v prosinci 2008 RAMAP pro město Spálené Poříčí za podpory Plzeňského kraje

 

K dispozici: v Informačním centru města Plzně (vedle radnice) Ve Spáleném Poříčí: v infocentru (červen-září), na Městském úřadě a na recepci hotelu Ve Dvoře

Cena: zdarma

Cyklisté vítáni
Aktualizace: 18.02.2009

SEVERNÍ PLZEŇSKO, cykloturistická mapa 1:75 000

news

Tuto mapu vydalo v srpnu letošního roku město Kralovice. Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, doplnění nových tras a sazbu mapy provedlo nakladatelství KLETR. První mapa zahrnuje od západu na východ území od Bezdružic až po Kralovice a od severu na jih území od Chyše po Horní Břízu. Druhá mapa zahrnuje od západu na východ území od Manetína až po Zbiroh a od severu na jih území od Chyše po Horní Břízu. Po straně jedné z map pak najdete výčet ubytování a stravování, informační centra a opravny kol, to vše s telefonními čísly. Celkový rozměr mapového archu je 66 x 74cm, z každé strany je jedna mapa, arch je poskládán „do harmoniky" a poté ještě 2x přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 11 x 22cm.

 

A co na této mapě oceňuji já? Odpovídající měřítko a vhodný formát i skládání určitě každý cyklista ocení. Od vydání pro místního zadavatele bych ovšem očekávala i doplnění údajů do mapy - těch z textů po stranách chybí nejvíce ikony restaurací, které SHOCART do svých cykloturistických map běžně dává. Smutnější je, že tato mapa nerozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná) oproti jiným nedávno vydaným mapám od SHOCARTu. Vytratila se i vyhlídková místa včetně Havlovy vyhlídky u Horního Liblína a také většina památných stromů, které SHOCART na svých mapách uvádí.

 

Vydalo: v červenci 2008 nakladatelství KLETR pro Město Kralovice za finanční podpory Plzeňského kraje

 

K dispozici: v Informačním centru města Kralovice (mimo So+Ne) a Manětín (od května), v Informačním centru města Plzně během prosince 2008

 

Cena: 30 Kč

Aktualizace: 24.11.2008

SEVERNÍ PLZEŇSKO, tip na výlet - cyklotrasy

news

Tuto sérii pěti letáčků s tipy na výlet na kole vydalo v srpnu letošního roku Město Kralovice. Každý letáček formátu A4 se skládá na formát 10 x 21 cm a obsahuje vždy výřez mapy s vyznačením vedení trasy výletu. Některé trasy mají varianty MTB a trekingovou (vhodnou i pro rodiny s dětmi). Mapu doplňuje většinou výškový profil, popř. tabulka s kilometráží a nadmořskou výškou míst na trase. Je též připojen slovní popis trasy a někdy i fotografie zajímavých míst na ní.

 

A co na těchto prospektech oceňuji já? Jako tip na výlet na kole se tyto prospekty jeví velice dobré. Při praktickém použití by však cyklista musel použít ještě jinou mapu na to, aby se řádně zorientoval v terénu. V jednoduché mapě v letáčku totiž nejsou ani značené cyklotrasy ani pěší trasy. Vzhledem k tomu, že většina tras těchto výletů je vedena mimo komunikace, použití další mapy by tak bylo nutností. Osobně si nejsem jistá, zda některé trekingové trasy nabízené jako vhodné pro děti, by dítě opravu zvládlo. Jak délkou, tak převýšením.

 

Vydal: v srpnu 2008 VKU CZ, s.r.o. pro Město Kralovice za finanční podpory Plzeňského kraje v celkovém nákladu 2000ks každého letáčku

 

K dispozici: v Informačním centru města Kralovice (mimo So+Ne) a Manětín (od května)

 

Cena: zdarma

Aktualizace: 23.11.2008

SEVERNÍ PLZEŇSKO, cykloturistická mapa 1:65 000

news

Tato mapa je součástí edice cykloturistických map v měřítku 1:65 000, které vycházejí v od roku 2007. Mapové dílo je vytvořeno nakladatelstvím ŽAKET. První mapový list z rubu zahrnuje od západu na východ území od Nýřan až po Rokycany a od severu na jih území od Kaznějova až po Dobřany. Po straně je česko-německo-anglická legenda k mapě. Druhý mapový list zahrnuje od západu na východ území od Nečtin až po Kožlany a od severu na jih od Lubence až po Kaznějov. Celkový rozměr mapového archu je 63 x 45cm, arch je přeložen na polovinu a dále poskládán a přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 10,5 x 22,5cm.

A co na této mapě oceňuji já?
Mapa je tištěna na syntetickém voduvzdorném papíře TYVEK (DuPont). Podle informace nakladatele se netrhá, netřepí v ohybech a odolává extrémním povětrnostním podmínkám, což se může hodit zejména za deště. Cyklotrasy jsou vyznačeny fialovým tečkováním. Měřítko 1:65 000 je pro odečítání vzdáleností trochu nepraktické, ale pro cyklistiku vhodné. Kótování vzdáleností na značených cyklotrasách mapa neposkytuje stejně jako rozlišení jejich povrchu. Přestože se na pulty prodejen dostává v srpnu, nakladatel do ní nevyznačil šest nových cyklotras na Kralovicku vyznačených letos v dubnu ani nové cyklotrasy kolem Vejprnic u Plzně, či proznačení dálkových cyklotras Plzní včetně těch mezinárodních z letošního března. Taktéž vedení místních cyklotras Plzní chybí. Číselné označení některých cyklotras mezi Manětínem a Chyší je podivné. Jednociferné označení „2”, „3” a „4”, které se přiděluje mezinárodním trasám je zde očividně chybně uvedeno. Mapa využívá pěkných názorných piktogramů, ovšem ne zcela přesně (např. v případě přír. památky Hádky či Kašparův vrch). Přestože nedávno vydaný cykloatlas od ŽAKETu obsahuje v mapách zařízení se značkou Cyklisté vítáni, v tét o mapě vyznačena nejsou. Turistu asi také překvapí skládání mapy, které není „do harmoniky”. To lze ovšem vlastním přeskládáním napravit.

 

Vydalo: v srpnu 2008 nakladatelství ŽAKET, jako součást edice svých cykloturistických map

 

K dispozici: v Mapovém centru (Plzeň – Martinská) a některých dalších prodejnách map

 

Pro recenzi zapůjčilo GPS a Mapové centrum v Plzni.

 

Cena: 85 Kč (doporučená maloobchodní)

Aktualizace: 25.08.2008

ČESKÝ LES-OBERFAELZER WALD, cykloturistická mapa č. 9 - Plz. kraj 1:75 000

news

Tato mapa je součástí souboru cykloturistických a lyžařských map, které na jaře 2007 vydal Plzeňský kraj. Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, revizi tras a sazbu mapy provedlo nakladatelství KLETR. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Neustadtu a.d Waldnaab až po Domažlice a od severu na jih území od Tachova až k německému Furth im Waldu. Na zadní straně pak najdete jednotlivé trasy vč. výškových profilů a stručnou informaci o zajímavých místech na mapě.

 

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Z mapy ovšem vyčtete i způsob značení v terénu (pásové či silniční), trasy Greenways i nebezpečná místa, na která je nutné si dát pozor.

 

Vydalo: v březnu 2007 nakladatelství KLETR pro Plzeňský kraj za finanční podpory EU.

 

K dispozici: v Informačním centru města Plzně, v Mapovém centru, nebo v sídle nakladatelství Kletr (Denisovo nábřeží 6)

 

Cena: 49 Kč

Aktualizace: 22.08.2008

ŠUMAVA-BAYERISCHER WALD, cykloturistická mapa č. 8 - Plz. kraj 1:75 000

news
Tato mapa je součástí souboru cykloturistických a lyžařských map, které na jaře 2007 vydal Plzeňský kraj. Mapové dílo je od nakladatelství SHOCART, revizi tras a sazbu mapy provedlo nakladatelství KLETR. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Domažlic až po Horskou Kvildu a od severu na jih území od Klatov až k německému Graftenau. Na zadní straně pak najdete jednotlivé trasy vč. výškových profilů a stručnou informaci o zajímavých místech na mapě.

A co na této mapě oceňuji já? Hlavně to, že vyznačení značených cyklotras v mapě rozlišuje různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná). Z mapy ovšem vyčtete i způsob značení v terénu (pásové či silniční), trasy Greenways i nebezpečná místa, na která je nutné si dát pozor.

Vydalo: v březnu 2007 nakladatelství KLETR pro Plzeňský kraj za finanční podpory EU.

K dispozici: v Informačním centru města Plzně, v Mapovém centru, nebo v sídle nakladatelství Kletr (Denisovo nábřeží 6)

Cena: 49 Kč
Cyklisté vítáni
Aktualizace: 16.08.2008

Vejprnice na kole - cyklotrasa č. 2259 a 2258

news

Leták formátu 20 x 50 cm skládaný do „harmoniky" obsahuje mapku západního okolí Plzně až do Blatnice. V mapovém podkladu od firmy SHOcart je firmou KLETR vyznačeno vedení nových cyklotras 2259 (Vochov - Vejprnice- Nová Ves důl Hugo) a 2258 (Nová Hospoda - Vejprnice - Blatnice). Na zadní straně letáku pak najdete popis a fotografie míst na trasách.

A co na tomto letáčku oceňuji já? Mapa je čitelná a výřez zahrnuje trochu větší území, než prezentované nové cyklotrasy. V textové části je seznam občerstvení na trase, jejich vyznačení v mapě však už chybí. Cyklista zdaleka by ocenil poznámku, ve které z hospod se vaří, nebo kde je možné sedět venku a kola přitom mít pod dozorem ve stojanu. Ve výčtu internetových odkazů mi pak schází link na stránky města Plzně.

 

Vydala: v říjnu 2007 obec Vejprnice, za podpory Plzeňského kraje a města Plzně v celkovém nákladu 5 000 výtisků.

 

K dispozici: v Informačním centru města Plzně vedle radnice a na hlavním nádraží a na obecních úřadech obcí na trasách

 

Cena: zdarma

 

Aktualizace: 17.04.2008

KUDY NA KOLE ZE SPÁLENÉHO POŘÍČÍ ...a zpět (leták s mapkou)

news
Leták formátu 20 x 50 cm skládaný do „harmoniky" obsahuje mapku doporučené cesty ze Spáleného Poříčí k zámku Kozel (lícová strana) a na druhou stranu ze Spáleného Poříčí na Třemšín (rubová strana). Kratší trasa ke Kozlu měří 27km, delší kolem Třemšína (s možností zkrácení) má 45km. Doprovodný text a fotografie kolem mapy upozorňují na zajímavosti na trase.

A co na tomto letáčku oceňuji já? Obě trasy vás zavedou do krásných lesních oblastí - do Kozelského polesí a jižních Brd v okolí Třemšína, kde projíždíte kolem několika přírodních památek. V těchto oblastech jsou krásné zpevněné lesní cesty, ale i úzké nefrekventované silnice s krásnými výhledy. Díky podrobné mapě i popisu neminete zajímavá místa. Pro ty méně zdatné jsou čárkovaně naznačena možná zkrácení trasy. Ti, co vyjedou podle takto navržené trase na kole z Plzně, mohou použít již dříve vydaný leták „Z Plzně na Kozel a zpět..." Škoda, že na existenci tohoto materiálu upozorňuje jen poznámka v úvodu textu, které si člověk všimne většinou až doma.


Vydalo: v lednu 2008 nakladatelství RAMAP za podpory města Spálené Poříčí, města Plzně, areálu Hájek, RRA, Plzeňského kraje a EU v celkovém nákladu 10 000 výtisků.

 

K dispozici: v Informačním centru města Plzně vedle radnice a na hlavním nádraží, ve Spáleném Poříčí na Městském úřadě a od července i v tamějším informačním centru

 

Cena: zdarma

 

Poznámka: trasa navazuje na trasu v letáku Z Plzně na Kozel ...a zpět, o kterém najdete informace níže

 

Aktualizace: 31.01.2008

PLZEŇ a okolí, cykloturistická mapa 1:25 000 s okruhy pro cyklisty

news

Mapa byla vytvořena na základě objednávky města Plzně, které tak chtělo doplnit svoji nabídku v oblasti cestovního ruchu o cílený materiál pro cyklisty. Jejím základem je zcela nové mapové dílo v měřítku 1:25 000, které je originálem plzeňské mapové firmy RAMAP a vychází z dobré znalosti vlastního města a jeho okolí. K mapovému archu formátu 97 x 69 cm jsou přiloženy 4 samostatné karty formátu 23 x 12 cm s okruhy - pro každou kategorii cyklistů jeden okruh. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Vejprnic až k Rokycanům, severojižně pak od Třemošné po Štěnovice, přičemž je vykreslen celý dálniční obchvat včetně původních i nových cest kolem něj.

 

A co na této mapě oceňuji já? Kromě turistického značení pro pěší i cyklisty zahrnuje též aktuální síť polních a lesních cest, vyznačených podle kvality jejich průjezdnosti, což bývá pro cyklistu v terénu to nejdůležitější. Je to první mapa, která zahrnuje všechny cesty a lávky kolem dálničního obchvatu kolem Plzně a která věrně zobrazuje cesty mimo silnice. S tím si totiž vydavatelé map většinou hlavu nelámou. Kromě značených cyklotras, je v mapě vyznačeno i několik doporučených cest pro cyklisty, většinou vedoucích po zpevněných lesních polních cestách. Čtyři okruhy na samostatných kartách jsou navrženy tak, aby si každý vybral okruh podle svého gusta: žlutý (pro rodiny s dětmi), zelený (pro rekreační cyklisty), červený (pro dálkové cykloturisty) a černý (pro bikery), což dosud v cyklomapách ani průvodcích rozlišováno nebylo. Rejstřík na rubu mapy se zaměřuje na přírodu a historii (přírodní a historické zajímavosti, památné stromy atp.), ale obsahuje také tipy na cyklistické prodejny, servisy a možnosti občerstvení či ubytování. U článků na našem webu najdete výřezy právě z této mapy. V případě změn od data vydání jsou již aktualizované pro připravované druhé vydání.

 

Vydal: v lednu 2007 RAMAP Plzeň, náklad 10 000 ks

 

K dispozici: v infocentrech, knihkupectvích, prodejnách map a kol na Plzeňsku

 

Cena: 79 Kč (doporučená vydavatelem)

Aktualizace: 22.11.2007

PLZEŇSKO, cykloturistická mapa č. 120, 1:70 000

news
Tato mapa je součástí souboru cykloturistických map, který vydává KARTOGRAFIE Praha. Mapa zahrnuje od západu na východ území od Černošína až po Starý Plzenec a od severu na jih území od Konstantinových Lázní až k Domažlicím. Na zadní straně pak najdete 8 výškových profilů značených cyklotras zakreslených v mapě, rejstřík zajímavých míst, adresy s telefonem na prodejny a opravny kol. Celkový rozměr mapového archu je 60 x 84cm, arch je poskládán „do harmoniky“ a poté ještě 2x přeložen. Výsledný formát v poskládaném stavu je pak 11 x 22cm v průhledném plastovém obalu.

A co na této mapě oceňuji já? I tato mapa rozlišuje vyznačení značených cyklotras pro různé povrchy: asfaltový (plná fialová čára), nezpevněný povrch (fialová čárkovaná) a náročný MTB povrch (fialová tečkovaná), co ocení zejména cyklista, který jezdí rád v terénu. Přestože se v legendě uvádí i světlejší fialové značení pro plánované cyklotrasy, v mapě žádné z těch, co uvádějí jiní vydavatelé map (např. CT 306 do Staňkova), nejsou. Pokud se budete chtít vydat mimo silnice na cesty, kde není fialová čára v mapě, připravte se na to, že značení cesty nemusí odpovídat realitě v terénu. A to nejen kvalitou zpevnění cesty. Překvapilo mne, že v mapě nejsou zakresleny nové cesty kolem dálničního obchvatu Plzně. Tato řada map má nezvyklé měřítko 1:70 000, které neumožňuje tak snadné odpočítávání vzdáleností, jako je to např. u měřítka 1: 50 000 nebo 1:75 000. Vrstevnice jsou po 10 metrech, což umožňuje dobře číst profil trati. Seznam prodejců a opraven kol na zadní straně není ani zdaleka úplný, což může být problém zejména v případě defektu mimo Plzeň. Mapa je dost velká a tak se dá očekávat, že cykloturista, který používá mapník ji poškozujícím protipřehýbáním brzy zničí.

Vydala: listopad 2007 (v mapě je ale uvedeno 2008) KARTOGRAFIE Praha, jako součást nové řady cykloturistických map

K dispozici: v Mapovém centru (Plzeň – Martinská) a některých dalších prodejnách map

Pro recenzi zapůjčilo Mapové centrum

Cena:
79 Kč Aktualizace: 21.11.2007

KONSTANTINOLÁZEŇSKO na kole, 22 tras pro silniční a horskou cyklistiku (brožura s mapou 1:100 000)

news

Brožura na 144 stránkách popisuje 22 tras pro cyklovýlety v délce od 12 do 75km, které si lze najít i v přiložené mapě 1:100 000 formátu 30 x 33cm od firmy SHOCART, která zahrnuje území od Stříbra po Mariánské Lázně. Popis každé trasy zahrnuje kromě textu též fotografie, výškový profil trasy (s vyznačením zpevněného a nezpevněného povrchu) a malou černobílou mapku s barevným vyznačením vedení trasy. V úvodu popisu každé trasy najdete též její délku (v kilometrech i hodinách), místa, kde se lze zastavit na jídlo, a vyhlídkové body. Vše je zpracováno dvojjazyčně – česky a německy. Na konci publikace najdete seznam vodních ploch vhodných ke koupání a popis míst k zastavení, který zahrnuje obce, osady, hrady atp.

A co na tomto materiálu oceňuji já?
Je to dobře zpracovaný materiál, který lze využít zejména pokud chcete na Konstantinolázeňsku strávit delší dobu na kole. Dává hodně možností k cyklokvýletům jak krátkým, tak těm delším. Díky slovnímu popisu byste neměli zabloudit, díky ikonkám v záhlaví každé trasy, si rychle můžete vybrat tu, která vám bude vyhovovat. Vždy byste si měli vybranou trasu prostudovat a zjistit, zda slovní popis odpovídá zákresu v malé mapce. Nesoulad tohoto typu jsem zaregistrovala u trasy č. 6, u dalších tras chybělo vyznačení odboček z trasy k zajímavým místům uváděným ve slovním popisu. Celkový dojem z publikace kazí snad jen přemíra obrázků z pozdního podzimu či sklonku zimy se stromy bez listí - fotografie proto vypadají smutně. Jejich vypovídací schopnost je ovšem dobrá. Za prodejní cenu je to velice dobrý materiál, který uspokojí každého cyklistu od těch, co jezdí jen krátké výlety, až po milovníky náročnějších terénů.

Vydalo: sdružení Český Západ za podpory EU, náklad 2 000ks

K dispozici:
v infocentru v Konstantinových Lázních a v Černošíně a na obecních úřadech mikroregionu Konstantinolázeňsko, v Plzni k dostání v GPS a Mapovém centru

 

Cena: 40 Kč

Aktualizace: 20.11.2007
 
1 2 3