Na úvodní stránku
mail
Trasy pro cyklovýlety

Trasy pro cyklovýlety

 

Tipy na výlety na kole z Plzně do bližšího či vzdálenějšího okolí. Trasy jsou rozděleny podle náročnosti. Vyberte si vhodný typ z podmenu.

„Železná Střela“ v okolí Plas

news
Město Plasy připravilo pro zdatné cyklisty přes sto kilometrů dlouhý okruh s nesčíslným stoupáním a klesáním, a to pod příznačným názvem Železná Střela. Okolí Plas je kopcovité, stoupání do kopce do Obory je mezi cyklisty vyhlášené. Výšlap na kopec bývá ale často odměněn krásným výhledem - těch je na připravované trase Železná Střela hned několik - Havlova vyhlídka, výhled z Horního Hradiště a další. Na trase najdete i staré cisterciácké dvory nebo památky vesnické architektury. Prohlédnout si můžete i hrobku knížete Metternicha, který v Plasích zavedl výrobu litiny. Ta má expozici v plaské výstavní síni.
Pro bikery
Aktualizace: 07.01.2008

Podél vlaku - jeďte, kolik zvládnete

news

Ujedete  na kole 40 až 60 km za den.  Chcete si vyzkoušet, zda ujedete více? Chcete si udělat delší, ale  pohodový výlet s možností  ukončení jízdy na kole, když vám dojdou síly?  Vyzkoušejte tuto trasu.  Vlakem dojedeme do stanice Horažďovice – předměstí. Cestou si můžeme prohlédnout zpáteční cestu – vede z větší části podél trati  a tak v případě  nedostatku sil můžeme cestu přerušit, dojet do nejbližší stanice a do Plzně se vrátit vlakem. V létě si navíc užijete krásné koupání v lomu.

 
Délkana kole 39km do Dvorce a 75 km až do Plzně

Start: Plzeň, hl.nádraží ČD

Cíl: Dvorec, popř. Srby, Ždírec, Blovice, Nezvěstice, St. Plzenec nebo Plzeň

Pro pohodové cyklisty Pro dálkové cykoturisty
Aktualizace: 22.08.2007

Cykloprohlídka „Povodím Mže“

news
Trasa nás zavede jak do zajímavých míst v údolí Mže tak do míst nad ní. Prohlédnete si kostel sv. Jiří, barokní sýpku a seznámíte se s historií Malesic, stejně jako Města Touškova, jehož historické centrum ukrývá spoustu zajímavých památek včetně zachovalé křížové střílny. Pak na vás čeká Zámecký mlýn s funkčním vodním kolem a zřícenina romantického hradu Bubnu vypínající se na ostrohu nad mlýnem. Cestou těsně kolem řeky dojedeme k více než 500 let starému Žižkovu dubu pod hrází Hracholuské přehrady. Pak nás čeká lahůdka - Muzeum bicyklů v luhovském zámku spolu s prohlídkou rekonstruovaného zámeckého areálu. Po zastávce na oběd nad mostem přes přehradu dojedeme zčásti lesními cestami až do rochlovského zámeckého statku, kde si můžete vyzkoušet jízdu na historických kolech z doby První republiky a také si prohlédnout místní cyklocentrum. Další zastávka je u památné borovice v Kamenném Újezdě, kde se dovíte i něco o historii kamenouhelné těžby  kolem Nýřan. Poslední zastávka je pak ve Vejprnicích u kostela, který má jednu zvláštnost... Aktualizace: 27.07.2007

Cykloprohlídka „Kolem Valíku“

news
Trasa nás zavede do Černic s památkově chráněnými objekty kolem návsi a na Ostrou Hůrku, kde se mimojiné dovíte, jak vzniká buližník a pokocháte se krásnou vyhlídkou na Plzeň. Přes Dálniční lávku se vydáme na cesty na Valíku, které nás dovedou až k židovskému hřbitovu ve Štěnovicích. Prohlédnete si i bývalý klášter trinitářů, jeden z mála u nás, a samozřejmě krásně opravený Štěnovický zámeček. Po zpevněných cestách, které vznikly při výstavbě dálničního obchvatu se dostaneme do Radobčic a přes pole a Lemovu lávku až do Hradiště. Aktualizace: 26.07.2007

Cykloprohlídka „Krajem kaolinových dolů“

news
Trasa vede kolem rozhledny Sylván, oblastí Boleveckých rybníků kolem Krkavce do Horní Břízy, odkud pak sjíždí po polních a lesních cestách kolem trnovského rybníku Hamr, zámečku u zaniklé obce Ježlový, po cestách mezi stále funkčním a již nepoužívanými zatopenými kaolinovými doly. Seznámíte se s tím, jak vznikal kaolin. Dále pokračujeme přes Oboru a nedaleký Třebekov, kde zřejmě bývalo tvrziště, dojedeme až k Hromnickému jezírku, pozůstatku těžby vitriolových břidlic, ze kterých se vyráběla česká dýmavá kyselina dusičná. Po zastávce v zámeckém statku Býkov se opět lesem vydáme k Českobřízskému mlýnu a pak přes Zruč na Bílou Horu. Aktualizace: 25.07.2007

Cykloprohlídka „Plzeňský jihozápad“

news
Trasa s nejmenším převýšením projíždí po mezinárodní cyklotrase č. 3 přes Přehradní lávku, kolem Litic na Valchu, kde se dovítě něco o historii těžby v této dříve hornické osadě za hranicemi města. Poté se lesem vydáme přes Vejprnice, kde má kostel jednu zvláštnost, až do Křimic, kde si můžete prohlédnout zámek i park s jeho dendrologickou raritou a když budeme mít štěstí, tak se i pokocháme výhledem z nově opravené zámecké věže do údolní nivy Mže, kde se pěstuje vyhlášené zelí. Podíváme se ještě na krásné památné lípy u Mže a pak širokými zpevněnými cestami v nivách této plzeňské řeky dojedeme až ke Kalikovskému mlýnu. Aktualizace: 24.07.2007

Cykloprohlídka „Za zajímavostmi kozelského polesí“

news
Trasa nás provede známým polesím po málo známých místech. Ve starém Plzneci navštívíme kostel Panny Marie s jedinou malovanou Biblí u nás a nahlédneme do rotundy, která je nejstarší dochovanou církevní stavbou v západních Čechách. Poté nás čeká kychta vysoké pece - technická památka v Sedlci nedaleko přírodní památky Starý rybník. V kozelském polesí si prohlédneme několik přírodních rezervací a také se seznámíte s historií tzv. manských tvrzí, kterých zde bývalo několik. Nezapomeneme ani na zříceninu známého hradu Lopaty se stejnojemnnou přírodní památkou na území jeho podhradí. Aktualizace: 23.07.2007

Cykloprohlídka „Povodím Úhlavy“

news
Přes památkovou zónu lidové archiektury v Černicích se vydáme kolem Valíku, a po cestách dojedeme přes Štěnovický Borek nad nímž je krásná vyhlídka až k nebílovskmu zámku. Pak si ještě prohlédneme kostelík a domácí zvířata ve středisku ekologické výchovy  Ametyst v Prusinech. Právě zde se můžete pokochat nejkrásnějšm  výhledem do údolí Úhlavy až do Přeštic. Je vidět i kopec Zlín se stejnojmennou přírodní rezervací skýtající floristicky bohatý porost. Kolem kostelíka Vícov, jedné z nejstarších církevních památek v západních Čechách, dojedeme na oběd do Přeštic. Na zpáteční cestě nás čeká zámek v Dolní Lukavici s jednou dendrologickou raritou v v jeho parku a pak příjemná polní cesta kolem vody až do Snopoušov. Kolem předenické studánky a přírodní památky Pod smutným koutem se dostaneme ke Štěnovickému zámku a pak na litický hrad, kde nás za pěkného počasí čeká úchvatný pohled na západ slunce. Aktualizace: 22.07.2007

Cykloprohlídka „Přírodní zajímavosti a výhledy“

news
Tento okruh je ideální okružní vyhlídkovou trasou vedoucí z centra města. Vede po známých i méně známých vyhlídkových místech, ze kterých je možné pohlédnout na Plzeň i na její okolí mnohdy až k pohraniční Šumavě. Na trase můžete navštívit rozhlednu na Sylvánu a na Chlumu, rozhlédnout se ze Sytné i z vyhlídkové terasy ve Vyhlídkové ulici. Na trase zajdeme také k památnému smrku Trojáku v části boleveckého polesí nazývaném Lány a také k zajímavé technické památce  - ke Kolomazné peci. U ní se dovíte o historii kolomazníků a jejich řemesla v Plzni. Aktualizace: 21.07.2007

Cykloprohlídka „Malý okruh“

news
První a nejstarší trasa cykloprohlídky nás provede historickým centrem Plzně a oblastí Boleveckých rybníků. Dozvíte se něco o historii Plzně a o zajímavých stavbách na náměstí Republiky i kolem sadového prstence. Dovíte se také o plzeňských lázních, „léčivém“ Kopeckého  prameni, jehož prameniště je nyní zákonem chráněné. Zjistíte, proč naši předkové stavěli rybníky a kolik jich vlastně kolem Bolevce postavili. Zjistíte také, proč získalo arboretum Sofronka takové světový věhlas a kde stávala sluneční luštírna semen. Po mezinárodní cyklotrase číslo 3 se pak kolem kostelíka sv. Jiří vrátíme do centra. Aktualizace: 20.06.2007
 
1 2 3